A A A Wersja kontrastowa
Infolinia 801 598 888, 22 475 8888

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych dziennikarzy

Przetwarzanie danych osobowych dziennikarzy


Przetwarzanie danych przez Bank Gospodarstwa Krajowego

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Bank Gospodarstwa Krajowego, Al. Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa (dalej: „BGK”). Dane będą przetwarzane w celu przesyłania komunikatów prasowych i informacji dotyczących działalności BGK oraz zaproszeń na wydarzenia organizowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego, na podstawie udzielonej zgody. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo cofnięcia zgody. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne dla uzyskania informacji handlowych.
  2. W BGK został powołany Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z którym można się skontaktować za pośrednictwem iod@bgk.pl.
  3. Dane osobowe będą przechowywane do czasu wycofania zgody.
  4. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. W przypadku naruszenia zasad przetwarzania danych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą pracownicy BGK oraz osoby współpracujące z BGK. Odbiorcą Pani/Pana danych mogą być także podmioty przetwarzające dane na polecenie BGK np. świadczący usługi wsparcia technicznego systemów IT.