A A A Wersja kontrastowa
BGK Linia 801 598 888, 22 599 8888

Zamówienia publiczne po 18.04.2018 r.

Od 18 kwietnia 2018 r. w postępowaniach prowadzonych na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, publikacja postępowań oraz komunikacja w postępowaniu będzie odbywała się za pośrednictwem platformy https://bgk.eb2b.com.pl/.

Zapraszamy Wykonawców do rejestracji na platformie https://bgk.eb2b.com.pl/. Warunkiem umożliwiającym wgląd w publikowane przez BGK postępowania przetargowe, jest posiadanie przez Wykonawcę aktywnego konta na powyżej wskazanej platformie. Można się zarejestrować pod adresem: https://bgk.eb2b.com.pl/contractor-registration.html

Jednocześnie informujemy, że założenie konta jest bezpłatne.