A A A Wersja kontrastowa
Infolinia 801 598 888, 22 475 8888

Kredyt na innowacje technologiczne - zmiany dla firm

pdf

W związku z sytuacją wywołaną pandemią COVID-19 wprowadzamy istotne zmiany w Kredycie na innowacje technologiczne, które ułatwią innowacyjnym firmom ubieganie się o premię technologiczną.

 

Najważniejsze wprowadzone zmiany to: 

  • wydłużenie naboru wniosków w trwającym konkursie do 24 czerwca 2020 r. (pierwotnie 23 kwietnia);
  • wydłużenie z 30 do 60 dni terminu na podpisanie umowy kredytu technologicznego pomiędzy przedsiębiorcą a bankiem kredytującym;
  • wydłużenie z 37 do 67 dni czasu na przesłanie do BGK dokumentów wymaganych do zawarcia umowy o dofinansowanie; 
  • wydłużenie z 10 do 12 miesięcy czasu na dostarczenie dokumentacji środowiskowej oraz pozwolenia na budowę. Ponadto wystarczające jest uzyskanie w tym okresie dokumentów ostatecznych, a dostarczenie dokumentów prawomocnych wydłużono do momentu składania końcowego wniosku o płatność;
  • wprowadzenie zdalnych spotkań członków paneli ekspertów z wnioskodawcami za pośrednictwem telekonferencji. Terminy spotkań (paneli) będą ustalane na bieżąco. 

 

Zmiany wchodzą w życie 24 marca 2020 r. 

 

Celem wprowadzonych zmian jest pomoc przedsiębiorcom odczuwającym ekonomiczne skutki pandemii koronawirusa, ułatwienie im decyzji inwestycyjnych, utrzymanie produkcji i miejsc pracy.

 

Zmiany planowane

 

Ponadto BGK wspólnie z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej pracuje nad kolejnymi zmianami w Kredycie na innowacje technologiczne, które będą częścią rządowego pakietu antykryzysowego. Planowane jest m.in.:

  • podwyższenie maksymalnej wysokości premii technologicznej (obecnie jest to 6 mln zł);
  • zniesienie wymogu innowacyjności efektów projektu w skali kraju;
  • rozszerzenie katalogu wydatków refundowanych m.in. koszt zakupu, montażu i uruchomienia nowych lub używanych środków trwałych, refundacja kosztów ich transportu.

 

O wdrożeniu tych zmian będziemy informowali w kolejnych komunikatach. 

Więcej informacji na temat kredytu na innowacje technologiczne tutaj