Ważne informacje dla klientów

Zmiany w Regulaminach rachunków bankowych 

30 kwietnia 2021 r. BGK wprowadza zmiany w następujących regulaminach:

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla przedsiębiorców i innych klientów instytucjonalnych w Banku…
Szczegóły

Ostrzegamy przed oszukańczymi serwisami internetowymi oferującymi kryptowaluty i inwestycje na rynku Forex

FinCERT.pl – Bankowe Centrum Cyberbezpieczeństwa ZBP i Komenda Główna Policji ostrzegają przed próbami oszustw przy inwestowaniu w kryptowaluty oraz na rynku Forex.

Inwestycje w kryptowaluty, a…

Szczegóły

Uwaga na podejrzane wiadomości e-mail

Ostrzegamy przed wiadomościami e-mail, których nadawcy powołują się na Bank Gospodarstwa Krajowego i zachęcają odbiorców do kontaktu, by uzyskać informacje o kredytach z gwarancją BGK. Bank nie jest…

Szczegóły

Komunikat w sprawie zmian do moratorium pozaustawowego

Celem stosowania jednolitych zasad dot. moratoriów pozaustawowych dla sektora bankowego, z  uwzględnieniem specyfiki funkcjonowania sektora bankowości spółdzielczej Związek Banków Polskich oraz…

Szczegóły

Uwaga na fałszywe strony internetowe i profile w mediach społecznościowych

Ostrzegamy przed fałszywymi stronami internetowymi oraz profilami w mediach społecznościowych, których autorzy podszywają się pod Bank Gospodarstwa Krajowego, wykorzystują bezprawnie logo BGK, a także…

Szczegóły

Czasowe wycofanie z oferty lokat terminowych Standard

Szanowni Państwo,

od 10 lutego 2021 r. wycofujemy do odwołania oferowanie lokat terminowych Standard o stałym i zmiennym oprocentowaniu, dla przedsiębiorców i innych klientów instytucjonalnych.

W…

Szczegóły

Zmiany w Taryfie opłat i prowizji

1 lutego 2021 r. w życie wchodzą zmiany w Taryfie opłat i prowizji za czynności bankowe wykonywane w Banku Gospodarstwa Krajowego na rzecz przedsiębiorców oraz innych klientów instytucjonalnych.

Co…

Szczegóły

Wznowienie moratorium pozaustawowego w zakresie ujednolicenia zasad oferowania narzędzi pomocowych dla klientów sektora bankowego

W dniu 2 grudnia 2020 r. ogłoszono, iż po dokładnym monitorowaniu rozwoju pandemii COVID-19, w szczególności zaś skutków drugiej fali pandemii i związanych z nią restrykcji wprowadzonych w wielu…

Szczegóły

Kredyt na innowacje technologiczne - wydłużenie naboru

Uprzejmie informujemy, że z uwagi na bardzo duże zainteresowanie złożeniem 30 grudnia 2020 r. wniosków o dofinansowanie z poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne i tym samym znaczący…

Szczegóły

Komunikat dla klientów Banku Gospodarstwa Krajowego w związku z wystąpieniem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej

Od 1 lutego 2020 r. Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (Wielka Brytania) nie jest państwem członkowskim Unii Europejskiej (UE), jednocześnie od 1 lutego 2020 r. do 31 grudnia…

Szczegóły

Godziny pracy banku i realizacji zleceń w okresie świątecznym i 31 grudnia

Szanowni Państwo,

informujemy, że 24 grudnia 2020 r. placówki Banku Gospodarstwa Krajowego będą nieczynne. Zlecenia płatnicze złożone w Wigilię 24 grudnia i Sylwestra 31 grudnia br. w bankowości…

Szczegóły

Nowy Regulamin: transakcje pochodne, dłużne papiery wartościowe, transakcje FX Spot

Informujemy, że od 1 stycznia 2021 r. obowiązywać będzie nowy Regulamin  dotyczący zawierania i wykonywania transakcji pochodnych, transakcji kupna i sprzedaży dłużnych papierów wartościowych oraz…

Szczegóły

Zasady składania dyspozycji w systemie bankowości elektronicznej bgk24

Upraszczamy procedury związane ze składaniem dyspozycji oraz przekazywaniem dokumentów w formie elektronicznej. Od teraz mają Państwo możliwość składania określonych dyspozycji w systemie bankowości…

Szczegóły

Zmiany w Taryfie opłat i prowizji oraz Regulaminie zawierania Lokat negocjowanych rynku pieniężnego w BGK

Informujemy, że 1 grudnia 2020 r. w życie wchodzą zmiany w Taryfie opłat i prowizji za czynności bankowe wykonywane w Banku Gospodarstwa Krajowego na rzecz przedsiębiorców oraz innych klientów…

Szczegóły

Uwaga na fałszywe decyzje o udzieleniu praw ochronnych!

Urząd Patentowy RP ostrzega przed działaniami oszustów, rozsyłających fałszywe decyzje o udzieleniu praw ochronnych na znaki towarowe. Wykorzystywany jest stary wzór pisma urzędowego, na którym…

Szczegóły