A A A Wersja kontrastowa
Infolinia 801 598 888, 22 475 8888

Ważne informacje dla klientów

Gwarancje Biznesmax – informacje dla kredytobiorców

Szanowni Państwo, informujemy, że trwają prace nad nowymi zasadami funkcjonowania gwarancji Biznesmax. Zmiany dadzą szerszy dostęp do kredytów i pozwolą zachować płynność finansową w warunkach niekorzystnej koniunktury.

Planowane zmiany w programie gwarancji Biznesmax:
  • możliwość objęcia gwarancją, stanowiącą pomoc de minimis, kredytu obrotowego odnawialnego, w tym kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym na zapewnienie płynności finansowej firmom innowacyjnym i efektywnym ekologicznie
  • kredyty...

Rodzina na swoim - informacja dla kredytobiorców

Informujemy, że 31 marca br. weszły w życie zmiany ustawowe, które umożliwiają czasowe zawieszenie spłaty rat kredytów z programu Rodzina na swoim.

 

Okres zawieszenia spłaty rat kredytu nie jest wliczany do łącznego okresu 96 miesięcy, w którym kredytobiorcom przysługują dopłaty z programu. 

 

Decyzje dotyczące odroczenia spłaty rat kredytu z programu Rodzina na swoim podejmują banki kredytujące na wniosek kredytobiorcy. 

 

Klientów, którzy chcą uzyskać szczegółowe informacje o...

Elektroniczna forma przekazywania dokumentów i dyspozycji

Szanowni Państwo, w trosce o zdrowie Państwa oraz naszych pracowników, dostosowujemy funkcjonowanie banku do ograniczeń wynikających z epidemii koronawirusa. Informujemy, że bank umożliwia obecnie składanie wniosków i dyspozycji dotyczących rachunków i innych usług bankowych za pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej bgk24. Szczegółowe informacje są dostępne w serwisie bgk24. 

Tych z Państwa, którzy nie posiadają dostępu do serwisu bgk24 zachęcamy do kontaktu z bankiem w celu...

Gwarancje de minimis – najczęstsze pytania i odpowiedzi o nowe zasady

Jakie zmiany warunków programu gwarancji de minimis nastąpiły w zw. z tzw. tarczą antykryzysową?

Wprowadziliśmy zmiany trzech zasadniczych parametrów. Po pierwsze, podnieśliśmy maksymalną granicę udzielanych gwarancji BGK z 60 proc. do 80 proc. kwoty kredytu. Po drugie, zrezygnowaliśmy z opłaty za udzielenie gwarancji, zarówno dla nowo udzielanych kredytów, jak i w przypadku opłat od już udzielonych kredytów z gwarancją. Po trzecie, okres gwarancji wydłużyliśmy do 39 miesięcy.

Do kiedy...

Informacje dla kredytobiorców

W związku z sytuacją wywołaną pandemią COVID-19 klienci korzystający z kredytów udzielanych bezpośrednio przez BGK, mogą ubiegać się o zawieszenie spłaty kredytu na 3 miesiące. W przypadku kredytów obrotowych możliwe jest również odnowienie istniejącego kredytu na okres do 6 miesięcy. 

 

Kredyty dla firm i JST

Klientów, którzy chcą ubiegać się o czasowe zawieszenie spłaty kredytu lub odnowienie istniejącego kredytu obrotowego prosimy o kontakt telefoniczny lub mejlowy z obsługującym Państwa...

Gwarancje de minimis z pakietu pomocowego - informacja dla firm

Mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa, które z powodu pandemii COVID-19 znalazły się w trudnej sytuacji, mogą już korzystać z gwarancji de minimis na korzystniejszych warunkach.

Gwarancje de minimis to zabezpieczenie kredytu na wypadek, gdyby przedsiębiorca nie spłacił go w terminie. Dzięki tej gwarancji bank udzielający kredytu ma pewność, że zobowiązanie w części zabezpieczonej przez BGK, zostanie spłacone.

 

Nowe zasady gwarancji de minimis to:

  • wzrost maksymalnego zakresu zabezpieczenia...

Dodatkowy kontakt do dealerów BGK

Informujemy, że uruchomiliśmy dodatkową możliwość kontaktu z dealerami Departamentu Rynków Finansowych i Sprzedaży, upoważnionymi do zawierania transakcji skarbowych. W przypadku utrudnionego kontaktu telefonicznego, informację o chęci zawarcia depozytu lub transakcji wymiany walutowej FX SPOT można wysyłać na: WWZKS@bgk.pl.

Nasi dealerzy są także dostępni pod numerami telefonów: 

Marcin Pigłowski 22 475 30 09, 517 883 775

Michał Kudosz 22 475 30 71, 797 020 658

Paweł Pikuła 22 475 30 20,...

Kredyt na innowacje technologiczne - zmiany dla firm

W związku z sytuacją wywołaną pandemią COVID-19 wprowadzamy istotne zmiany w Kredycie na innowacje technologiczne, które ułatwią innowacyjnym firmom ubieganie się o premię technologiczną.

 

Najważniejsze wprowadzone zmiany to: 

  • wydłużenie naboru wniosków w trwającym konkursie do 24 czerwca 2020 r. (pierwotnie 23 kwietnia);
  • wydłużenie z 30 do 60 dni terminu na podpisanie umowy kredytu technologicznego pomiędzy przedsiębiorcą a bankiem kredytującym;
  • wydłużenie z 37 do 67 dni czasu na przesłanie do...

Wsparcie społecznego budownictwa czynszowego (SBC) – informacja dla kredytobiorców

W związku z sytuacją wywołaną pandemią COVID-19 przygotowujemy możliwość okresowego zawieszenia spłaty rat kapitałowych kredytów udzielonych w programie wsparcia społecznego budownictwa czynszowego, tzw. kredytów SBC (udzielanych na podstawie art. 15a ustawy z 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego).

 

Możliwość zawieszenia spłaty kapitału kredytu dotyczyłaby również kredytów udzielonych w rządowym programie popierania budownictwa mieszkaniowego na...

Zmiany w obsłudze klientów w regionach

Szanowni Państwo, informujemy, że w trosce o zdrowie Państwa i naszych pracowników, począwszy od 23.03.2020 r. biura Regionów zostaną tymczasowo zamknięte. Nasi doradcy są do Państwa dyspozycji pod dotychczasowymi numerami telefonów i mejlami (https://www.bgk.pl/kontakt/placowki/).

Bezpośredni kontakt i wizyta w naszych biurach jest możliwa jedynie po wcześniejszym umówieniu spotkania. 

 

Gwarantujemy ciągłość wykonywania zlecanych operacji. 

 

W pierwszej kolejności zachęcamy Państwa do...

Zmiany w obsłudze klientów oraz korespondencji

 

Szanowni Państwo, na bieżąco śledzimy informacje na temat zagrożenia koronawirusem, żeby jak najlepiej zadbać o bezpieczeństwo naszych klientów. Gwarantujemy ciągłość wykonywania operacji. W tym szczególnym okresie zachęcamy do pozostania w domach i kontakt z nami drogą elektroniczną lub telefoniczną.

 

Korespondencja z bankiem

Korespondencję do banku mogą Państwo przekazać w formie elektronicznej poprzez platformę ePUAP. Jeśli jest to niemożliwe, prosimy o przesłanie na skrzynkę...