Ważne informacje dla klientów

Zmiany w Taryfie opłat i prowizji (nie dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz wspólników spółek cywilnych – Klienci JDG)

1 sierpnia 2021 r. wprowadzamy zmiany w Taryfie opłat i prowizji za czynności bankowe wykonywane w Banku Gospodarstwa Krajowego na rzecz przedsiębiorców oraz innych klientów instytucjonalnych - nie…

Szczegóły

Zmiany w Taryfie opłat i prowizji (dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz wspólników spółek cywilnych – Klienci JDG)

1 sierpnia 2021 r. wprowadzamy Taryfę opłat i prowizji za czynności bankowe wykonywane w Banku Gospodarstwa Krajowego na rzecz przedsiębiorców oraz innych klientów instytucjonalnych - dotyczy Klientów…

Szczegóły

Wnioski o nadanie dostępu do Aplikacji Polski Ład

Przypominamy, że wypełniony wniosek o nadanie dostępu do Aplikacji Polski Ład należy wysłać poprzez platformę ePUAP, na skrzynkę /BGK/polskilad. Wniosek powinien zostać wysłany z profilu ePUAP…

Szczegóły

Ostrzeżenie przed kampanią phishingową

Ostrzegamy przed kampanią phishingową, w której przestępcy podszywają się pod Związek Banków Polskich. Oszuści nakłaniają internautów do wzięcia udziału w ankiecie, za co respondent ma otrzymać…

Szczegóły

Zmiany w Regulaminie usługi Sumy Depozytowe w Banku Gospodarstwa Krajowego

1 lipca 2021 r. BGK wprowadza zmiany w Regulaminie usługi Sumy Depozytowe w Banku Gospodarstwa Krajowego

Co się zmieni:

1 lipca 2021 r. BGK wprowadzi zmianę w Regulaminie usługi Sumy Depozytowe w…

Szczegóły

Jak oszczędzić czas i wygodnie podpisywać dokumenty? Sprawdź dlaczego powinieneś używać kwalifikowanego podpisu elektronicznego!

Czy we współpracy z BGK korzystali już Państwo z kwalifikowanych podpisów elektronicznych? To wygodne i bezpieczne rozwiązanie, z którego można korzystać bez wychodzenia z domu lub biura na…

Szczegóły

Zmiany w Regulaminach rachunków bankowych 

30 kwietnia 2021 r. BGK wprowadza zmiany w następujących regulaminach:

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla przedsiębiorców i innych klientów instytucjonalnych w Banku…
Szczegóły

Ostrzegamy przed oszukańczymi serwisami internetowymi oferującymi kryptowaluty i inwestycje na rynku Forex

FinCERT.pl – Bankowe Centrum Cyberbezpieczeństwa ZBP i Komenda Główna Policji ostrzegają przed próbami oszustw przy inwestowaniu w kryptowaluty oraz na rynku Forex.

Inwestycje w kryptowaluty, a…

Szczegóły

Uwaga na podejrzane wiadomości e-mail

Ostrzegamy przed wiadomościami e-mail, których nadawcy powołują się na Bank Gospodarstwa Krajowego i zachęcają odbiorców do kontaktu, by uzyskać informacje o kredytach z gwarancją BGK. Bank nie jest…

Szczegóły

Komunikat w sprawie zmian do moratorium pozaustawowego

Celem stosowania jednolitych zasad dot. moratoriów pozaustawowych dla sektora bankowego, z  uwzględnieniem specyfiki funkcjonowania sektora bankowości spółdzielczej Związek Banków Polskich oraz…

Szczegóły

Uwaga na fałszywe strony internetowe i profile w mediach społecznościowych

Ostrzegamy przed fałszywymi stronami internetowymi oraz profilami w mediach społecznościowych, których autorzy podszywają się pod Bank Gospodarstwa Krajowego, wykorzystują bezprawnie logo BGK, a także…

Szczegóły

Czasowe wycofanie z oferty lokat terminowych Standard

Szanowni Państwo,

od 10 lutego 2021 r. wycofujemy do odwołania oferowanie lokat terminowych Standard o stałym i zmiennym oprocentowaniu, dla przedsiębiorców i innych klientów instytucjonalnych.

W…

Szczegóły

Zmiany w Taryfie opłat i prowizji

1 lutego 2021 r. w życie wchodzą zmiany w Taryfie opłat i prowizji za czynności bankowe wykonywane w Banku Gospodarstwa Krajowego na rzecz przedsiębiorców oraz innych klientów instytucjonalnych.

Co…

Szczegóły

Wznowienie moratorium pozaustawowego w zakresie ujednolicenia zasad oferowania narzędzi pomocowych dla klientów sektora bankowego

W dniu 2 grudnia 2020 r. ogłoszono, iż po dokładnym monitorowaniu rozwoju pandemii COVID-19, w szczególności zaś skutków drugiej fali pandemii i związanych z nią restrykcji wprowadzonych w wielu…

Szczegóły

Kredyt na innowacje technologiczne - wydłużenie naboru

Uprzejmie informujemy, że z uwagi na bardzo duże zainteresowanie złożeniem 30 grudnia 2020 r. wniosków o dofinansowanie z poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne i tym samym znaczący…

Szczegóły