Powrót

Zmiany w Taryfie opłat i prowizji (nie dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz wspólników spółek cywilnych – Klienci JDG)

1 sierpnia 2021 r. wprowadzamy zmiany w Taryfie opłat i prowizji za czynności bankowe wykonywane w Banku Gospodarstwa Krajowego na rzecz przedsiębiorców oraz innych klientów instytucjonalnych - nie dotyczy Klientów JDG (TOiP). Prosimy o zapoznanie się z wykazem najważniejszych zmian:

 • zmiany w postanowieniach ogólnych – wykreślenie zapisów różnicujących sposób pobierania opłaty od usług w zależności od daty otwarcia lub zamknięcia rachunku (punkt 13 i 14),
 • wprowadzenia definicji Klienta JDG,
 • zmiana wysokości opłaty miesięcznej za prowadzenie rachunku,
 • zmiana wysokości opłaty abonamentowej miesięcznej za System bankowości elektronicznej,
 • wprowadzenie opłaty za szkolenie z Systemu bankowości elektronicznej prowadzone przez Bank online
 • wprowadzenie opłaty za wymianę sprzętowego urządzenia do autoryzacji,
 • zmiana wysokości opłaty za utrzymywanie salda na rachunkach walutowych EUR, CHF, GBP i USD oraz zniesienie progu 100 tys. jednostek danej waluty,
 • wprowadzenie opłaty od salda na rachunkach sum depozytowych prowadzonych w PLN, EUR, CHF, GBP i USD,
 • zmiany wysokości opłaty za wpłaty i wypłaty gotówkowe w PLN oraz w walucie EUR, USD, CHF, GBP,
 • wprowadzenia opłat za dodatkowe czynności związane z zastępczą obsługą kasową,
 • zmiana wysokości opłaty rocznej za kartę Visa Business Officium,
 • zmiana wysokości opłaty miesięcznej za karty Visa Business Debit i Visa Business DebitPrepaid,
 • zmiana wysokości opłaty miesięcznej za prowadzenie pakietu Pewny Gospodarz oraz Pewny Biznes lub Pewny Biznes z opcją Eksport,
 • zmiana wysokości opłaty za prowadzenie każdego kolejnego rachunku pomocniczego w danym pakiecie,
 • zmiana wysokości opłaty za realizację przelewów ELIXIR za pośrednictwem bankowości elektronicznej w danym pakiecie,
 • wprowadzenie opłaty za utrzymywanie salda na rachunku lokaty terminowej standardowej prowadzonej w PLN (dotyczy lokat zawartych po 1 sierpnia 2021 r.),
 • dodanie w dziale 7. „Poręczenia i gwarancje inne” pozycji C12 „Gwarancje w ramach Umowy Portfelowej Linii Gwarancyjnej Leasingu z regwarancją udzielaną przez Europejski Fundusz Inwestycyjny z Paneuropejskiego Funduszu Gwarancyjnego (LGL-PFG)”.

Zgodnie z obowiązującymi regulaminami, mogą Państwo złożyć  pisemny sprzeciw i odstąpić od umowy. Należy to zrobić w terminie 14 dni od publikacji przez bank niniejszej informacji w systemie bankowości elektronicznej lub od otrzymania informacji na wskazany w umowie adres poczty elektronicznej. Brak sprzeciwu w tym terminie oznacza akceptację wprowadzonych zmian.

W przypadku pytań lub wątpliwości pracownicy infolinii BGK są do Państwa dyspozycji pod numerami: 801 598 888 oraz 22 475 8888 od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 17:30. Zachęcamy również do kontaktu z pracownikami Regionów BGK.

Wykaz zmian w TOiP od 01.08.2021