Powrót

Zmiany w Taryfie opłat i prowizji (nie dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz wspólników spółek cywilnych – Klienci JDG)

1 czerwca 2022 r. wprowadzamy zmiany w Taryfie opłat i prowizji za czynności bankowe wykonywane w Banku Gospodarstwa Krajowego na rzecz przedsiębiorców oraz innych klientów instytucjonalnych - nie dotyczy Klientów JDG (TOiP). Prosimy zapoznać się z wykazem zmian:

Co zmieniamy:

  • wysokość opłaty za wpłaty gotówkowe otwarte w placówkach pośredników kasowych na rachunki prowadzone w BGK,
  • wysokość opłaty za wypłaty gotówkowe otwarte w placówkach pośredników kasowych z rachunków prowadzonych w BGK,
  • wprowadzamy opłaty za anulowanie przez BGK polecenia wypłaty z powodu niewystarczających środków na rachunku w obrocie dewizowym.

Jeśli nie akceptują Państwo powyższych zmian, prosimy złożyć pisemny sprzeciw i wypowiedzieć umowę. Należy to zrobić 14 dni od  momentu, w którym ta informacja pojawi się w systemie bankowości elektronicznej lub gdy otrzymają Państwo mejla na wskazany w umowie adres poczty elektronicznej. Brak sprzeciwu we wskazanym terminie oznacza akceptację wprowadzonych zmian.

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z naszą infolinią: 801 598 888 oraz 22 475 8888 od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 17:30. Zachęcamy również do kontaktu z pracownikami Regionów BGK.