Powrót

Zmiany w Taryfie opłat i prowizji (nie dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz wspólników spółek cywilnych – Klienci JDG)

1 grudnia 2021 r. wprowadzamy zmiany w Taryfie opłat i prowizji za czynności bankowe wykonywane w Banku Gospodarstwa Krajowego na rzecz przedsiębiorców oraz innych klientów instytucjonalnych - nie dotyczy Klientów JDG (TOiP). Prosimy o zapoznanie się z wykazem najważniejszych zmian:

 • zmiany w postanowieniach ogólnych:
  • aktualizacja zapisów w punktach 2, 6, 8, 13 i 14,
  • wykreślenie punktu 15,
  • dodanie punktu 16,
 • przywrócenie opłaty za automatyczne inwestowanie środków w PLN – za każdą transakcję,
 • aktualizacja formuły opłaty za utrzymanie salda na rachunkach prowadzonych w EUR, CHF, USD, GBP,
 • wprowadzenie opłaty za utrzymanie wysokiego salda na rachunkach bankowych na koniec roku,
 • aktualizacja uwag dotyczących poz. 19, poz. 19 i 20 i poz. 19, 20 i 21.

W przypadku braku akceptacji zmian, mogą Państwo złożyć pisemny sprzeciw wobec wprowadzanych zmian i  wypowiedzieć umowę Należy to zrobić w terminie 14 dni kalendarzowych od wyświetlenia przez bank niniejszej informacji w systemie bankowości elektronicznej lub od otrzymania informacji na wskazany w umowie adres poczty elektronicznej. Brak sprzeciwu w tym terminie oznacza akceptację wprowadzonych zmian.

W przypadku pytań lub wątpliwości pracownicy infolinii BGK są do Państwa dyspozycji pod numerami: 801 598 888 oraz 22 475 8888 od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 17:30. Zachęcamy również do kontaktu z pracownikami Regionów BGK.

Wykaz zmian w TOiP od 01.12.2021