Powrót

Zmiany w Taryfie opłat i prowizji (dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz wspólników spółek cywilnych – Klienci JDG)

1 sierpnia 2021 r. wprowadzamy Taryfę opłat i prowizji za czynności bankowe wykonywane w Banku Gospodarstwa Krajowego na rzecz przedsiębiorców oraz innych klientów instytucjonalnych- dotyczy Klientów JDG (TOiP). Prosimy o zapoznanie się z wykazem najważniejszych zmian:

  • wydzielenie opłat i prowizji dotyczących klientów JDG,
  • wprowadzenia definicji Klienta JDG,
  • wycofanie opłaty od salda na rachunkach prowadzonych w PLN, EUR, CHF, GBP i USD,
  • wycofanie opłaty miesięcznej za karty Visa Business DebitPrepaid,
  • rozdzielenie opłat za udostępnienie dodatkowego i wymianę sprzętowego urządzenia do autoryzacji.

Zgodnie z obowiązującymi regulaminami, mogą Państwo złożyć  pisemny sprzeciw i odstąpić od umowy. Należy to zrobić w terminie 14 dni od publikacji przez bank niniejszej informacji w systemie bankowości elektronicznej lub od otrzymania informacji na wskazany w umowie adres poczty elektronicznej. Brak sprzeciwu w tym terminie oznacza akceptację wprowadzonych zmian.

W przypadku pytań lub wątpliwości pracownicy infolinii BGK są do Państwa dyspozycji pod numerami: 801 598 888 oraz 22 475 8888 od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 17:30. Zachęcamy również do kontaktu z pracownikami Regionów BGK.