1 lutego 2021 r. w życie wchodzą zmiany w Taryfie opłat i prowizji za czynności bankowe wykonywane w Banku Gospodarstwa Krajowego na rzecz przedsiębiorców oraz innych klientów instytucjonalnych.

Co zmieniamy:

  • doprecyzowaliśmy, w jaki sposób będziemy pobierać opłaty za otwarcie oraz prowadzenie rachunku bankowego w trakcie miesiąca kalendarzowego,
  • rozróżniliśmy koszty pisemnego powiadomienia o zmianie oprocentowania kredytu w zależności od wybranego sposobu poinformowania,
  • pozostawiliśmy w całości do indywidualnego uzgodnienia z klientem wysokości opłaty za „Inne czynności związane z obsługą kredytu” (dotyczy kredytów eksportowych),
  • wprowadziliśmy zmiany porządkowe.

Opłaty i prowizje pozostają bez zmian.

Zgodnie z obowiązującymi regulaminami, Posiadacz rachunku ma prawo złożyć pisemny sprzeciw i wypowiedzieć umowę. Aby wypowiedzenie było skuteczne, musi to zrobić w terminie 14 dni od publikacji tej informacji w systemie bankowości elektronicznej lub otrzymania informacji na wskazany w umowie adres poczty elektronicznej. Brak sprzeciwu oznacza akceptację zmian.

W przypadku pytań lub wątpliwości skontaktuj się z naszą infolinią: 801 598 888 oraz 22 475 8888 od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 17:30 lub pracownikami Regionów BGK 

Wykaz zmian w TOiP od 01.02.2021r.