Powrót

Zmiany w Regulaminie usługi Sumy Depozytowe w Banku Gospodarstwa Krajowego

1 lipca 2021 r. BGK wprowadza zmiany w Regulaminie usługi Sumy Depozytowe w Banku Gospodarstwa Krajowego

Co się zmieni:

1 lipca 2021 r. BGK wprowadzi zmianę w Regulaminie usługi Sumy Depozytowe w Banku Gospodarstwa Krajowego umożliwiającą pobieranie opłaty za utrzymywanie salda na rachunkach sum depozytowych (rozdział 5, § 19., pkt. 2 Regulaminu) z zastrzeżeniem, że opłata obejmie jedynie nowo zawarte umowy lub umowy rachunków sum depozytowych, do których klient podpisze aneks.

Szczegóły dotyczące opłaty zostaną ujęte w Taryfie Opłat i Prowizji (o czym poinformujemy Państwa w odrębnym komunikacie).

Bank będzie mógł pobrać opłatę:

  • za utrzymywanie salda na rachunku sum depozytowych zgodnie z zasadami opisanymi w Taryfie Opłat i Prowizji,
  • jeden raz na koniec miesiąca i wyliczy ją od średniego, miesięcznego salda na rachunku sum depozytowych (nie pobierzemy opłaty od poszczególnych mikrorachunków),
  • z rachunku wskazanego przez klienta (z zastrzeżeniem, że rachunek sum depozytowych nie może być rachunkiem przeznaczonym do pobierania opłat).

W przypadku pytań lub wątpliwości skontaktuj się z naszą infolinią: 801 598 888 oraz 22 475 88 88 od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-17:30 lub z pracownikami Regionów BGK.