Powrót

Zmiany w Regulaminach zastępczej obsługi kasowej

20 września 2021 r. zmieniają się dwa regulaminy BGK:
1. Regulamin zastępczej obsługi kasowej w Banku Gospodarstwa Krajowego (operacje gotówkowe otwarte, operacje gotówkowe zamknięte).
2. Regulamin zastępczej obsługi kasowej w Banku Gospodarstwa Krajowego dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą (operacje gotówkowe otwarte, operacje gotówkowe zamknięte).
 

Wprowadzone zmiany:

  • doprecyzowaliśmy zapisy dotyczące składania dokumentów wykorzystywanych przy  udostępnianiu i obsłudze zastępczej obsługi kasowej w formie - pisemnej, elektronicznej oraz poprzez System bankowości elektronicznej;
  • zwiększyliśmy maksymalną kwotę wypłaty gotówkowej u Pośrednika kasowego – Bank Pocztowy z 20.000,00 zł do 25.000,00 zł;
  • umożliwiliśmy przekazanie Posiadaczowi rachunku przez Bank Protokołów różnic (dotyczących operacji gotówkowych zamkniętych, obsługiwanych przez Pocztę Polską) w postaci wyłącznie elektronicznej (wysyłka oryginałów dostępna będzie na żądanie);
  • doprecyzowaliśmy, że komunikacja dotycząca operacji gotówkowych zamkniętych będzie się odbywała poprzez System bankowości elektronicznej;
  • uporządkowaliśmy i doprecyzowaliśmy inne drobne kwestie.

Jako Posiadacz rachunku możesz w ciągu 14 dniu od otrzymania tej wiadomości złożyć pisemny sprzeciw wobec wprowadzonych zmian i wypowiedzieć umowę. Jeżeli tego nie zrobisz, będzie to jednoznaczne z akceptacją zmian.

 

W przypadku pytań lub wątpliwości skontaktuj się z naszą infolinią pod numerem telefonu 801 598 888 oraz 22 475 8888 od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 17:30 lub pracownikami Regionów BGK.