Powrót

Zmiany w opłacaniu składek do KRUS z rachunku VAT

1 stycznia 2022 r. BGK wprowadził zmiany w opłacaniu składek do KRUS z rachunku VAT

Co się zmieniło:

Zgodnie z nowelizacją ustawy Prawo bankowe od 1 stycznia 2022 r. rolnicy mogą płacić składki do KRUS z rachunku VAT. Dokonując opłaty składek na ubezpieczenie społeczne rolników lub na ubezpieczenie zdrowotne pokryte zostaną w pierwszej kolejności saldem z rachunku VAT powiązanym z rachunkiem rozliczeniowym, z którego realizowany jest przelew.

Podobnie jak w przypadku przelewów do ZUS, system automatycznie pobierze środki na poczet płatności do KRUS z rachunku VAT i ewentualnie uzupełni kwotę przelewu saldem z rachunku, z którego realizowany jest przelew. Nie ma konieczności dodatkowego wskazywania rachunku VAT na formatce przelewu.

W przypadku pytań lub wątpliwości skontaktuj się z naszą infolinią: 801 598 888 oraz 22 475 8888 od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 17:30 lub z pracownikami Regionów BGK.