Powrót

Zawieszenie spłaty kredytu w ramach wakacji kredytowych

Szanowni Państwo,

w związku z wejściem w życie ustawy[1] z 7 lipca informujemy iż 29 lipca 2022 r. udostępnimy na stronie www.bgk.pl  wniosek o zawieszenie spłaty kredytu.

Wszystkie osoby, które posiadają  kredyt hipoteczny w Banku Gospodarstwa Krajowego w walucie polskiej, mogą wnioskować o zawieszenie spłaty kredytu.

Jest ono możliwe dla kredytu udzielonego na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych, w wymiarze:

  • 2 miesięcy w III oraz 2 miesięcy w IV kwartale 2022 r.
  • 1 miesiąca przypadającego w każdym z czterech kwartałów kalendarzowych 2023 r.

Więcej informacji na temat wakacji kredytowych znajdą Państwo na stronie: Kredyty i pożyczki hipoteczne (produkty wycofane z oferty, pozostające w obsłudze)

[1] ustawa z dnia 7 lipca 2022 r. o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom (Dz.U. 2022 poz. 1488, z późn. zm.)