Powrót

Wsparcie społecznego budownictwa czynszowego (SBC) – informacja dla kredytobiorców

W związku z sytuacją wywołaną pandemią COVID-19 przygotowujemy możliwość okresowego zawieszenia spłaty rat kapitałowych kredytów udzielonych w programie wsparcia społecznego budownictwa czynszowego, tzw. kredytów SBC (udzielanych na podstawie art. 15a ustawy z 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego).

 

Możliwość zawieszenia spłaty kapitału kredytu dotyczyłaby również kredytów udzielonych w rządowym programie popierania budownictwa mieszkaniowego na podstawie wniosków złożonych do 30 września 2009 r. (tj. kredytów ze środków zlikwidowanego Krajowego Funduszu Mieszkaniowego, tzw. kredytów PIB). 

 

Czasowe zawieszenie spłat kapitału tych kredytów byłoby możliwe na uzasadniony wniosek kredytobiorcy, pod warunkiem jego pozytywnej oceny przez BGK.

 

Wprowadzenie proponowanych rozwiązań zależy od przeprowadzenia zmian ustawowych (specustawa dot. Tarczy Antykryzysowej), o czym będziemy Państwa informować na bieżąco.