Ostrzegamy przed wiadomościami SMS, których nadawcy powołują się na Bank Gospodarstwa Krajowego i zachęcają odbiorców do kontaktu w celu uzyskania informacji o pożyczkach unijnych oferowanych przez BGK. Bank nie jest nadawcą tych wiadomości i nie prowadzi żadnej akcji informacyjnej za pośrednictwem wiadomości SMS, a podane w wiadomościach SMS linki prowadzą do stron internetowych, które nie należą do banku. 

 

Przypominamy jednocześnie, że oferowane przez BGK pożyczki unijne mogą być udzielane wyłącznie przez instytucje finansujące (pośredników finansowych), z którymi bank podpisał umowy. Lista tych instytucji wraz z ich danymi kontaktowymi dostępna jest na stronie: https://pozyczkiunijne.bgk.pl/instytucje-finansujace/

 

Zachęcamy do kontaktu ze współpracującymi z BGK instytucjami finansującymi, które przekażą Państwu szczegółowe informacje na temat dostępnych produktów.

 

Jeśli otrzymali Państwo e-mail lub SMS od osób powołujących się na Bank Gospodarstwa Krajowego, prosimy o zachowanie ostrożności i poinformowanie nas o tym: 

e-mail: bgk@bgk.pl, Infolinia BGK: 801 598 888, lub +48 22 475 8888.