Powrót

Uwaga na fałszywe telefony podszywające się pod infolinie banków

Ostrzegamy przed fałszywymi telefonami podszywającymi się pod infolinie banków lub innych instytucji finansowych. Oszuści udają pracownika banku i nakłaniają rozmówcę do transferu pieniędzy, przekazania danych autentykacyjnych lub instalacji nieznanego oprogramowania. W trakcie rozmowy starają się przekonać rozmówcę, że ten padł właśnie ofiarą oszustwa, włamano się na jego konto bankowe, wypłacono jego pieniądze w bankomacie albo próbowano na jego nazwisko zaciągnąć pożyczkę. Wykorzystując słabości mechanizmu identyfikacji, oszuści ukrywają prawdziwy numer telefonu, z którego dzwonią, a na ekranie telefonu osoby atakowanej wyświetla się podstawiony numer telefonu infolinii lub nazwa banku, co ma uwierzytelnić osobę dzwoniącą. Po zdobyciu zaufania, przestępcy w różny sposób próbują doprowadzić do przejęcia pieniędzy zgromadzonych na rachunku lub do zaciągnięcia pożyczki. W większości przypadków realizowane jest to poprzez uzyskanie zdalnego dostępu i kontroli nad komputerem lub telefonem ofiary poprzez instalację nieznanego oprogramowania służącego rzekomo do dodatkowego zabezpieczenia urządzenia klienta.

Przypominamy o konieczności zachowania szczególnej ostrożności w przypadku otrzymania telefonu z infolinii banku. W razie jakichkolwiek wątpliwości lub podejrzeń, że może być to próba oszustwa, należy niezwłocznie się rozłączyć, a następnie samodzielnie skontaktować się z infolinią banku (wybierając samodzielnie numer infolinii Państwa banku). Jeżeli chcą Państwo zweryfikować, czy kontaktuje się z Państwem pracownik banku, należy postąpić analogicznie.

Osoba kontaktująca się w imieniu banku nigdy nie poprosi rozmówcy o dane do logowania do bankowości elektronicznej oraz nie nakłania do zainstalowania aplikacji nieznanego pochodzenia.

Jeśli odebrali Państwo tego typu telefon od osób powołujących się na Bank Gospodarstwa Krajowego, prosimy o zachowanie ostrożności i poinformowanie nas o tym: 

e-mail: [email protected], Infolinia BGK: 801 598 888 lub 22 475 88 88.