Powrót

Sankcje gospodarcze nałożone przez Unię Europejską, USA (OFAC) i Wielką Brytanię na Rosję i Białoruś w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie

Informujemy, że Bank Gospodarstwa Krajowego nie realizuje płatności na zlecenie klientów do banków na terenie Rosji i Białorusi, objętych sankcjami.

Dodatkowo od 2 marca 2022 r. nie realizujemy rozliczeń w rublu rosyjskim (RUB) a kurs rubla publikowany w tabeli kursów walut na stronie internetowej Banku ma wyłącznie charakter informacyjny. Nie przyjmujemy i nie wysyłamy przelewów w tej walucie. Nie wymieniamy też tej waluty i nie otwieramy rachunków w RUB.

W ostatnich dniach Unia Europejska, USA i Wielka Brytania wprowadziły szereg sankcji w międzynarodowym obrocie gospodarczym przeciwko Rosji i Białorusi, które dotyczą m.in.:

 • zamrożenia aktywów i wartości majątkowych osób fizycznych/podmiotów powiązanych z reżimem rosyjskim i białoruskim,
 • zakaz wjazdu na terytoria państw członkowskich UE, USA i Wielkiej Brytanii dla osób fizycznych powiązanych z reżimem rosyjskim i białoruskim,
 • zakaz importu niektórych towarów,
 • restrykcje handlowo-inwestycyjne w niektórych sektorach gospodarki,
 • zakaz eksportu niektórych towarów i technologii,
 • ograniczenie dostępu banków i firm do rynków kapitałowych,
 • zakaz eksportu i importu broni, eksportu produktów podwójnego zastosowania,
 • zakaz eksportu towarów i technologii na potrzeby przemysłu lotniczego i kosmicznego,
 • ograniczenie dostępu do określonych strategicznie cennych technologii i usług, które można wykorzystać do produkcji i wydobycia ropy naftowej,
 • zakaz finansowań z rosyjskim Bankiem Centralnym,
 • zakaz świadczenia usług turystycznych,

Nakładane sankcje są cały czas zmieniane, a ich zakres rozszerzany.
 

1. UE zaktualizowała sankcje nałożone na Białoruś.

17 lutego 2022 r. zmieniono rozporządzenie (WE) nr 765/2006 dotyczące środków ograniczających wobec Białorusi – pełne szczegóły pod adresem: EUR-Lex - 32022R0212 - PL - EUR-Lex (europa.eu). Zmiana spowodowała dodanie do rozporządzenia następujących instytucji finansowych z Białorusi:

 • Belarusbank
 • Belinvestbank (Białoruski Bank Odbudowy i Rozwoju)
 • Belagroprombank
 • Bank Dabrabyt
 • Bank Rozwoju Republiki Białorusi

2 marca 2022 r. UE rozszerzyła pakiet sankcji handlowych o kolejne grupy produktów/surowców oraz objęła sankcjami kolejne osoby fizyczne - Belarus' role in the Russian military aggression of Ukraine: Council imposes sanctions on additional 22 individuals and further restrictions on trade - Consilium (europa.eu)

2. Sankcje przeciwko Rosji

Ostatnia zmiana sankcji nałożonych na Rosję miała miejsce 2 marca 2022 r. – zmieniono obowiązujące rozporządzenie (UE) nr 833/2014 dotyczące środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie - EUR-Lex - 32022R0345 - PL - EUR-Lex (europa.eu)

Rozporządzenie uwzględnia następujące instytucje finansowe:

 • Bank Otkritie
 • Novikombank
 • Promsvyazbank
 • Bank Rossiya
 • Sovcombank
 • VNESHECONOMBANK (VEB)
 • VTB BANK

3. Odcięcie od systemu SWIFT

Zgodnie z informacją otrzymaną ze SWIFT 3 marca 2022 r. następujące instytucje finansowe zostaną odcięte od systemu:

 • VTBRRUMM - JSC VTB BANK
 • VTCARUMM - JSC VTB CAPITAL
 • MOSWRUM2 - BM-BANK JOINT-STOCK COMPANY
 • POSBRUMM - POST BANK JOINT STOCK COMPANY
 • CNOVRUMM - NOVIKOMBANK JSC
 • PRMSRUMM - PROMSVYAZBANK PJSC
 • JSNMRUMM - BANK OTKRITIE FINANCIAL CORPORATION (PUBLIC JOINT-STOCK COMPANY)
 • OBJSRUMM - OTKRITIE BROKER JOINT STOCK COMPANY
 • RUIDRUMM - ROSGOSSTRAKH BANK
 • ROSYRU2P - THE ROSSIYA BANK
 • SOMRRUMM - SOVCOMBANK
 • DALVRU8X - ORIENT EXPRESS BANK
 • BFEARUMM - VEB BANK (VNESHECONOMBANK)
 • EXIRRUMM - EXIMBANK OF RUSSIA JSC