Powrót

Sankcje gospodarcze nałożone na Rosję w związku z konfliktem zbrojnym w Ukrainie - aktualizacja

W Dzienniku Urzędowym UE zostały opublikowane informacje dotyczące kolejnego pakietu sankcji nałożonych na Rosję w odpowiedzi na jej agresję na Ukrainę.

Opublikowany pakiet sankcji obejmuje:

 1. Całkowity zakaz dokonywania transakcji oraz obowiązek zamrożenia aktywów czterech kluczowych rosyjskich banków (wcześniej, tj. 12.03.2022 r. banki te zostały usunięte z systemu SWIFT)
  • Otkritie FC Bank, (znany dawniej jako NOMOS Bank), kod SWIFT/BIC: JSNMRUMM
  • Novikombank, kod SWIFT/BIC: CNOVRUMM
  • Sovcombank, (znany dawniej jako Buycombank), kod/SWIFT/BIC: SOMRRUMM
  • VTB Bank, kod SWIFT/BIC: VTBRRUMM, VTBRRUM2
 2. Zakaz zakupu, importu lub transferu węgla i innych stałych paliw kopalnych z Rosji do państw członkowskich UE (zakaz wchodzi w życie od sierpnia 2022 r.).
 3. Zakaz dostępu do portów państw członkowskich UE dla statków zarejestrowanych pod banderą Rosji – odstępstwa od zakazu dotyczą transportu drogą morską produktów rolno-spożywczych, pomocy humanitarnej i energii.
 4. Zakaz wobec rosyjskich i białoruskich firm transportowych, uniemożliwiający im przewóz towarów w UE, w tym tranzyt – odstępstwa w tym zakresie dotyczą transportu/tranzytu takich towarów jak: produkty farmaceutyczne, medyczne i rolno-spożywcze (w tym pszenica), oraz transportu drogowego w celach humanitarnych.
 5. Dalsze zakazy eksportowe do Rosji, w tym zakaz eksportu paliwa do silników odrzutowych oraz innych towarów jak: komputery kwantowe i zaawansowane półprzewodniki, wysokiej klasy elektronika, oprogramowanie, newralgiczne maszyny i sprzęt transportowy.
 6. Nowe zakazy importowe, w tym importu z Rosji do państw członkowskich UE produktów takich jak: drewno, cement, nawozy, owoce morza i ług.
 7. Dodatkowe zakazy/wykluczenia mające wzmocnić już obowiązujące sankcje, np.:
  • zakaz udziału rosyjskich przedsiębiorstw w zamówieniach publicznych w państwach członkowskich UE;
  • wykluczenie jakiegokolwiek wsparcia finansowego dla rosyjskich organów publicznych;
  • zakaz sprzedaży osobom fizycznym, osobom prawnym, podmiotom i organom w Rosji i Białorusi banknotów i zbywalnych papierów wartościowych denominowanych w jakiejkolwiek urzędowej walucie państwa członkowskiego UE.
  • świadczenia usług, których przedmiotem jest udostępnianie portfeli służących do przechowywania kryptoaktywów, prowadzenie rachunków kryptoaktywów lub przechowywanie kryptoaktywów, na rzecz obywateli rosyjskich lub osób fizycznych zamieszkałych w Rosji lub osób prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji, jeżeli całkowita wartość kryptoaktywów przekracza 10 000 EUR;
  • zakaz bycia beneficjentem, działania w charakterze powiernika lub pełnienia podobnych funkcji na rzecz rosyjskich osób i podmiotów, a także zakaz świadczenia określonych usług na rzecz trustów.

Ponadto UE postanowiła nałożyć sankcje na:

 1. przedsiębiorstwa, których produkty, technologie, usługi, są wykorzystywane w działaniach wojennych prowadzonych przez Rosję na terenie Ukrainy,
 2. kluczowych dla rosyjskiej gospodarki oligarchów i przedsiębiorców,
 3. wysokich rangą urzędników Kremla,
 4. osoby manipulujące informacjami na temat wojny w Ukrainie,
 5. członków rodzin osób już objętych sankcjami w celu uniemożliwienia obchodzenia unijnych sankcji.