Powrót

Rodzina na swoim - informacja dla kredytobiorców

Informujemy, że wzwiązku z publikacją 23 czerwca 2020 r. w Dzienniku Ustaw tzw. Tarczy 4.0 nastąpiły zmiany art. 15zg Ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, z późn. zm.), dotyczące obsługi programu Rodzina na Swoim.

Link do publikacji znajduje się na stronie: http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/1086. - Program Rodzina na Swoim str. 54-55

Zmiany obejmują:

  • możliwość stosowania kapitalizacji odsetek w okresie zawieszenia spłat rat kredytu (poprzednio kapitalizacja była obowiązkowa),
  • utrzymanie wydłużenia okresu stosowania dopłat w przypadku zawieszenia spłat kapitału i odsetek lub samych odsetek,
  • stosowanie dopłat w okresie karencji w spłacie kapitału – przy zachowaniu ośmioletniego okresu stosowania dopłat.

Klientów, którzy chcą uzyskać szczegółowe informacje o zasadach zawieszenia spłat rat kredytowych, prosimy o bezpośredni kontakt z bankiem, z którym zawarli umowę kredytu z programu Rodzina na swoim.