Powrót

Ostrzeżenie ws. „Krajowego Funduszu Gwarancyjnego Spółka Akcyjna”

Bank Gospodarstwa Krajowego informuje, że podmiot o nazwie „KFG Spółka Akcyjna” (KRS: 0000795490), posługujący się również nazwą „Krajowy Fundusz Gwarancyjny Spółka Akcyjna”, nigdy nie był i nie jest w żaden sposób powiązany z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Produkty oferowane za pośrednictwem ww. spółki nie są i nie były objęte gwarancjami BGK. Podmiot ten nie jest Krajowym Funduszem Gwarancyjnym, o którym mowa w ustawie z dnia 8 maja 1997 r. o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne (Dz.U. 2021 poz. 442).

Krajowy Fundusz Gwarancyjny, o którym mowa w w/w ustawie został utworzony w celu finansowania wydatków z programów gwarancyjnych oferowanych wyłącznie przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Bank Gospodarstwa Krajowego udziela we własnym imieniu i na własny rachunek poręczeń oraz gwarancji, m.in. gwarancji de minimis w ramach rządowego programu „Wspieranie przedsiębiorczości z wykorzystaniem poręczeń i gwarancji Banku Gospodarstwa Krajowego”. 

Ponadto, informujemy o komunikatach udostępnianych przez KNF oraz BFG.