Powrót

Ostrzeżenie przed oszustami podszywającymi się pod pracowników banków, którzy oferują samorządom lokaty bankowe

Wraz z FinCERT.pl - Bankowym Centrum Cyberbezpieczeństwa ZBP ostrzegamy przed oszustami, którzy podszywają się pod pracowników banków i z użyciem socjotechniki podejmują próbę wyłudzenia od jednostek samorządu terytorialnego pieniędzy, oferując założenie lokaty terminowej w banku np. „Lokaty bliżej samorządów”.

Najnowszy scenariusz oszustwa można opisać w 5 krokach:       

  1. Kontakt telefoniczny lub e-mailowy osoby podszywającej się pod pracownika banku (oszusta) ze skarbnikiem urzędu miasta/gminy.
  2. Oszust przedstawia ofertę produktu specjalnego – lokatę terminową – np. „Lokata bliżej samorządów” oraz proponuje otwarcie rachunku technicznego do obsługi lokaty, przesyła również e-mail z umową/parametrami lokaty terminowej na ustaloną kwotę.
  3. W następnym kroku zainteresowany podmiot ma dokonać przelewu pieniędzy na wskazany numer rachunku technicznego.
  4. Po dokonaniu przelewu klient za pośrednictwem kuriera ma odesłać umowę rachunku i lokaty terminowej.
  5. Środki przekazane na rzekome konto techniczne lokaty terminowej faktycznie trafiają na rachunek słupa, skąd są dalej transferowane na konta przestępcze. 

Wszystkie formalności realizowane są za pośrednictwem poczty elektronicznej, dokumenty lub warunki lokaty są wysyłane z adresu e-mail podszywającego się pod bank.

W takich okolicznościach rekomendujemy zachowanie najwyższej ostrożności!

Zastosuj się do kilku ważnych zasad:

  • nie podawaj żadnych informacji poufnych związanych z funkcjonowaniem jednostki samorządowej oraz danych dostępowych, w tym loginu i hasła do bankowości internetowej – te informacje są poufne, powinny być tylko w posiadaniu osób upoważnionych i nikt nie ma prawa wymagać ich podania, faktyczny przedstawiciel banku nigdy o to nie zapyta,
  • jeżeli rozmowa wzbudza jakiekolwiek wątpliwości lub niepokój, należy rozłączyć się, odczekać minimum 30 sekund, a następnie samodzielnie połączyć się z bankiem, którego rzekomy przedstawiciel dzwonił, koniecznie wybierając oficjalny numer na klawiaturze numerycznej, a nie oddzwaniając na wcześniejsze połączenie,
  • należy zawsze mieć świadomość, że wyświetlony numer telefonu lub nazwa banku nie są gwarancją, że rozmawiamy z faktycznym przedstawicielem banku,
  • należy zwrócić uwagę na adres e-mail i upewnić się, że należy do banku, z którym masz relacje biznesowe (wyświetlany adres e-mail może być podobny do adresu e-mail Twojego banku).

W przypadku podejrzenia próby popełnienia przestępstwa lub gdy przestępstwo to zostało popełnione niezwłocznie poinformuj o tym fakcie swój bank oraz złóż stosowne zawiadomienie na Policję lub do Prokuratury.

Przeczytaj komunikat na stronie ZBP.