Powrót

Nowy Regulamin: transakcje pochodne, dłużne papiery wartościowe, transakcje FX Spot

Od 1 stycznia 2023 roku obowiązywać będzie nowy regulamin zawierania i wykonywania transakcji pochodnych, transakcji kupna i sprzedaży dłużnych papierów wartościowych oraz zawierania i wykonywania transakcji FX Spot z klientami Banku Gospodarstwa Krajowego (Regulamin).

Co wprowadziliśmy?

  • zasady, na jakich opracowywane są wskaźniki referencyjne oraz reguły nadzoru nad instytucjami, które opracowują te wskaźniki, a następnie udostępniają uczestnikom rynku finansowego, w tym bankom (zasady BMR),
  • postanowienia, które regulują zmianę pierwotnego terminu rozliczenia transakcji na termin późniejszy albo wcześniejszy (roll-over oraz roll-back),
  • opcję zamieszczenia Wykazu Dealerów uprawnionych do zawierania transakcji na stronie internetowej banku.

Regulamin obowiązuje od 1 stycznia 2023 roku o ile, zgodnie z obowiązującym regulaminem, nie złożą Państwo oświadczenia o niezaakceptowaniu zmian Regulaminu. Ewentualne oświadczenie prosimy złożyć na piśmie najpóźniej 31 grudnia 2022 r. Potraktujemy je jako wypowiedzenie zawartej umowy ramowej.

Wraz z wejściem w życie Regulaminu przestaje obowiązywać Regulamin zawierania i wykonywania transakcji pochodnych, transakcji kupna i sprzedaży dłużnych papierów wartościowych oraz zawierania i wykonywania transakcji FX Spot z klientami w Banku Gospodarstwa Krajowego z 1 grudnia 2020 roku.

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt pod adresem: [email protected] lub [email protected].