Powrót

Kredyt na innowacje technologiczne - wydłużenie naboru

Uprzejmie informujemy, że z uwagi na bardzo duże zainteresowanie złożeniem 30 grudnia 2020 r. wniosków o dofinansowanie z poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne i tym samym znaczący wzrost obciążenia serwerów, pojawiły się przejściowe problemy z dostępem do generatora wniosków. Dla zachowania równego dostępu dla wszystkich podmiotów, które chciałyby złożyć wniosek w VII konkursie, Bank Gospodarstwa Krajowego wraz z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej podjął decyzję o wydłużeniu naboru do 5 stycznia 2021 r. do godz. 15.00 (pierwotny termin zakończenia konkursu to 30 grudnia 2020 r. do godz. 15.00).

Jednocześnie informujemy, że wydłużeniu uległ termin określony w § 6 ust. 31 regulaminu, który pozwala na złożenie wniosku o dofinansowanie po zakończeniu naboru, w przypadku, gdy opóźnienie wynika z bezpośredniego wpływu COVID-19 na przygotowanie wniosku.

Za wszelkie niedogodności przepraszamy i informujemy, że podjęliśmy natychmiastowe działania zmierzające do przywrócenia pełnej funkcjonalności systemu.

W przypadku pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu na skrzynkę e-mail: fkt@bgk.pl.