30 kwietnia 2021 r. BGK wprowadza zmiany w następujących regulaminach:

  1. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla przedsiębiorców i innych klientów instytucjonalnych w Banku Gospodarstwa Krajowego (PDF, 1 MB) .
  2. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych w złotych podlegających konsolidacji finansów publicznych w Banku Gospodarstwa Krajowego (PDF, 960 KB).

Wprowadzone zmiany:

  • umożliwiają zapłatę należności celnych z rachunku VAT, zgodnie z ustawą z 27 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw;
  • regulują możliwość składania dokumentów bankowych w formie pisemnej lub elektronicznej oraz innych dokumentów w postaci elektronicznej,
  • upoważniają Bank do pobrania zaległych opłat i prowizji z innego rachunku Posiadacza rachunku niż przez niego wskazany w Umowie;
  • regulują zakres umocowania w systemie bankowości elektronicznej bez powiązania z Kartą Wzorów Podpisów;
  • porządkują i doprecyzowują inne drobne kwestie.

Zgodnie z obowiązującymi regulaminami, Posiadacz rachunku w terminie 14 dni od otrzymania informacji o zmianach Regulaminu, ma prawo złożyć pisemny sprzeciw wobec tych zmian i wypowiedzieć umowę. Brak sprzeciwu i wypowiedzenia umowy oznacza akceptację zmian.

 

W przypadku pytań lub wątpliwości skontaktuj się z naszą infolinią: 801 598 888 oraz 22 475 8888 od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 17:30 lub pracownikami Regionów BGK.