Powrót

Komunikat dotyczący transakcji z krajami trzecimi wysokiego ryzyka

31 października 2021 r. weszły w życie nowe przepisy ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu[1]. W transakcjach z krajami trzecimi wysokiego ryzyka, których listę określa Komisja Europejska[2], jesteśmy zobowiązani stosować wzmożone środki bezpieczeństwa finansowego.

Oznacza to, że możemy:

  • wymagać od klienta niezwłocznego dostarczenia, jednak nie później niż w ciągu 3 dni roboczych:

- informacji i dokumentów dotyczących transakcji np. faktury, kontrakty, oświadczenia itp.;

- informacji dotyczących źródeł pochodzenia środków i wartości majątkowych klienta oraz beneficjenta rzeczywistego;

  • wstrzymywać przychodzące oraz wychodzące przelewy do 3 dni roboczych, do momentu pozyskania od klienta wyżej wymienionych informacji.

Jeśli nie otrzymamy tych dokumentów w wyznaczonym terminie lub będziemy mieć wątpliwości co do pozyskanych informacji/oświadczeń, wstrzymana transakcja może zostać odrzucona. Dodatkowo, mamy prawo podjąć decyzję o ograniczeniu lub wypowiedzeniu umowy z w/w klientem.

 

[1] Ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu – art. 44 ust.1, art. 44a.

[2]https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/financial-supervision-and-risk-management/anti-money-laundering-and-countering-financing-terrorism/eu-policy-high-risk-third-countries_pl