Powrót

Już wkrótce rusza nowy nabór wniosków na pożyczkę płynnościową POIR

Szanowni Państwo,

W związku z ogromnym zainteresowaniem pożyczką płynnościową POIR informujemy, że wybrane dotychczas instytucje finansujące systematycznie podejmują kolejne decyzje o przyznaniu pożyczki, aby móc otrzymać uzupełniające środki i rozpatrzyć jak najwięcej przyjętych wniosków. Na przełomie czerwca i lipca, Bank Gospodarstwa Krajowego wybierze nowych pośredników finansowych, którzy otworzą nabory wniosków o pożyczki. Nabory te będą realizowane z dodatkowej puli środków wynoszącej 200 mln zł, przeznaczonej na ten cel przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.

Więcej informacji o pożyczce płynnościowej POIR znajdziesz tutaj.