Powrót

Gwarancje de minimis – najczęstsze pytania i odpowiedzi o nowe zasady

Jakie zmiany warunków programu gwarancji de minimis nastąpiły w zw. z tzw. tarczą antykryzysową?

Wprowadziliśmy zmiany trzech zasadniczych parametrów. Po pierwsze, podnieśliśmy maksymalną granicę udzielanych gwarancji BGK z 60 proc. do 80 proc. kwoty kredytu. Po drugie, zrezygnowaliśmy z opłaty za udzielenie gwarancji, zarówno dla nowo udzielanych kredytów, jak i w przypadku opłat od już udzielonych kredytów z gwarancją. Po trzecie, okres gwarancji wydłużyliśmy do 39 miesięcy.

Do kiedy obowiązują te zmienione warunki?

Zmienione warunki obowiązują do końca roku, tj. do 31 grudnia 2020 r.

Czy wydłużenie okresu gwarancji dotyczy wszystkich kredytów objętych gwarancją?

Termin został wydłużony w przypadku obejmowania gwarancją nowego kredytu obrotowego bądź przedłużania kredytu obrotowego objętego gwarancją, w okresie do 31 grudnia 2020 r.  Gwarancja jest udzielana na okres do 39 miesięcy.

Czy podniesiony zakres gwarancji do 80 proc. obowiązuje bezterminowo?

Zakres gwarancji został zwiększony (do 80 proc. kwoty kapitału kredytu) dla obejmowania gwarancją nowego kredytu bądź podwyższania kwoty istniejącego kredytu objętego gwarancją w okresie do 31 grudnia 2020 r.

Czy brak opłaty za udzielenie gwarancji obowiązuje bezterminowo?

Brak opłaty za udzielenie gwarancji obowiązuje do 31 grudnia 2020 r.

Brak opłaty za udzielenie gwarancji dotyczy zarówno nowo udzielanych kredytów, jak i płatności należnej do zapłaty w terminie do 31 grudnia 2020 r. od już udzielonych kredytów z gwarancją (standardowo stawka opłaty prowizyjnej za okres roczny gwarancji wynosi 0,5 proc. kwoty kredytu).

Kto może skorzystać z nowych warunków?

Z nowych warunków gwarancji de minimis, tak jak wcześniej, mogą skorzystać firmy należące do sektora MŚP, zgodnie z kryteriami przyjętymi przez UE. 

Szczegółowe warunki otrzymania gwarancji są dostępne na stronie

www.bgk.pl/przedsiebiorstwa/poreczenia-i-gwarancje/gwarancje-de-minimis/informacje-dla-przedsiebiorcow/

 

Na jaki dzień liczony jest stan zaległości wobec np. ZUS czy US?

W programie gwarancji de minimis brak zaległości wobec US i ZUS dotyczy stanu na 1 lutego 2020 r.

Czy lista banków udzielających kredytujących, udzielających kredytów na nowych warunkach, jest taka sama jak w przypadku standardowych warunków?