Powrót

Gwarancje Biznesmax – informacje dla kredytobiorców

Informujemy, że wprowadzamy nowe zasady funkcjonowania gwarancji Biznesmax. Zmiany dają szerszy dostęp do kredytów i pozwalają zachować płynność finansową w warunkach niekorzystnej koniunktury.

Zmiany w programie gwarancji Biznesmax:

  • możliwość objęcia gwarancją, stanowiącą pomoc de minimis, kredytu obrotowego odnawialnego, w tym kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym na zapewnienie płynności finansowej firmom innowacyjnym i efektywnym ekologicznie;
  • kredyty odnawialne nie muszą wykazywać związku z realizowaną lub zakończoną inwestycją i będą uruchamiane na prostszych zasadach – bez przedkładania w banku dokumentów finansowo-księgowych;
  • w przypadku gwarancji stanowiącej pomoc de minimis nie obowiązuje katalog kosztów kwalifikowalnych inwestycji i obowiązek przedkładania przez kredytobiorcę planu projektu inwestycyjnego – kredyt udzielany jest na podstawie procedury banku i wykorzystywany na finansowanie zgodnie z celem określonym w umowie kredytu;
  • z gwarancji obejmującej odnawialny kredyt obrotowy, oprócz podmiotów innowacyjnych, mogą skorzystać również firmy efektywne ekologicznie, które wdrażały u siebie ekologiczne rozwiązania – wprowadzenie nowego podmiotowego kryterium dostępu;
  • wydłużenie do końca 2021 r. (przed zmianami do 2020 r.) okresu obowiązywania 5 proc. stawki rocznej dla wyliczenia dopłaty do oprocentowania kredytu;
  • systemem dopłat do odsetek są objęte również kredyty odnawialne.

Gwarancje Biznesmax będą udzielane według zmienionych zasad do końca 2020 roku.

Obecnie trwają prace nad wprowadzaniem zmian i wkrótce wejdą one w życie. Wnioski o gwarancje Biznesmax są i w dalszym ciągu będą składane w trybie ciągłym na dotychczasowych zasadach, a więc za pośrednictwem banków kredytujących.