Sternik edycja druga

Sternik edycja druga

II edycja konkursu dla firm, jednostek samorządu terytorialnego (JST), jednostek administracji państwowej i szpitali województwa warmińsko-mazurskiego.

Uwaga, termin konkursu przedłużony do 31 maja 2022

O konkursie

Sternik to konkurs dla liderów województwa warmińsko-mazurskiego, którzy nieustannie trzymają kurs: kurs na innowacje, kurs na nowe inwestycje, kurs na ekspansję zagraniczną, kurs na zrównoważony rozwój.

Sternik to projekt doceniający firmy, szpitale,  jednostki administracji, które dynamicznie się rozwijają i potrafią wykorzystać dostępne możliwości, aby wypłynąć na szerokie wody. To konkurs dla liderów, którzy „sztormy”  potrafią przekuć w sukcesy. Ideą konkursu jest wyróżnienie organizacji, które planują długoterminowo, dostosowują swój profil działania do zmieniającej się sytuacji geopolitycznej, patrzą za horyzont.  Nie boją się innowacji oraz zmian, jakie niosą ze sobą,  dzięki temu szybciej się rozwijają, zwiększają swą konkurencyjność i nieustająco inspirują.

Celem konkursu jest upowszechnianie i promowanie najlepszych praktyk biznesowych i społecznych.

Udział w konkursie jest bezpłatny.

Zwycięzców wyłonimy w następujących kategoriach

 • Sternik Zielonej Transformacji (firmy)
 • Sternik Eksportu (firmy)
 • Sternik Inwestycji (firmy)
 • Sternik Odpowiedzialności Społecznej (organizacje pożytku publicznego, wszystkie podmioty)
 • Sternik Przyjazna Administracja (jednostki samorządu terytorialnego i administracja państwowa)
 • Sternik Ochrony Zdrowia (szpitale, ZOZ-y)
 • Nagroda specjalna BGK (wszystkie podmioty)

Do konkursu można przystąpić w kilku kategoriach.

Najważniejsze terminy:

 • od 21 marca 2022 roku do 31 maja 2022 - przyjmowanie zgłoszeń
 • do 15 lipca 2022 – ogłoszenie finalistów na stronie internetowej konkursu
 • wrzesień 2022 - uroczysta gala finałowa, podczas której zostaną ogłoszeni zwycięzcy

Kryteria oceny

Przy ocenie wniosków w poszczególnych kategoriach będziemy brali pod uwagę następujące kryteria:

1. Firmy, spółki komunalne

 • wzrost konkurencyjności
 • nowe zagraniczne inwestycje (zrealizowane i planowane)
 • transformacja w kierunku "Przemysłu 4.0"
 • dbałość o zrównoważony rozwój
 • bezpieczeństwo zatrudnienia
 • dostosowanie do standardów ochrony środowiska, działania proekologiczne, budowanie świadomości wśród pracowników, wprowadzone eco-rozwiązania
 • nowe inwestycje i  ciekawe inicjatywy (zrealizowane i planowane) 
 • niekonwencjonalne rozwiązania, nowatorskie pomysły
 • pozyskanie nowych rynków, nowych nabywców
 • wykorzystanie szans na rynkach zagranicznych
 • transformacja w kierunku niskoemisyjnym przy zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego kraju
 • transformacja sektora ciepłowniczego w kierunku niskoemisyjnym przy zapewnieniu bezpieczeństwa dostaw ciepła
 • działania na rzecz ochrony środowiska, działania proekologiczne, budowanie świadomości wśród pracowników, wprowadzone eco-rozwiązania 
 • modernizacja oraz rozwój ciepłownictwa w obszarze dystrybucji i wytwarzania 
 • zwiększenie wykorzystania OZE i odpadów
 • budowa i rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej
 • rozwój wykorzystania niskoemisyjnych technologii wodorowych
 • inne (istotne wydarzenia, działania nieujęte w powyższych kryteriach przyczyniające się do rozwoju przedsiębiorczości, przemysłu)


2. Samorządy, Administracja 

 • działania rozwojowe i inwestycyjne na rzecz uprzemysłowienia działalności regionu
 • zwiększona ekonomizacja
 • inwestycje (zrealizowane i planowane)
 • niekonwencjonalne rozwiązania
 • zaangażowanie społeczne, wspieranie społeczności lokalnej
 • dostosowanie do standardów ochrony środowiska
 • organizacja wydarzeń kulturalnych, sportowych, edukacyjnych, społecznych dla mieszkańców
 • stymulacja aktywności społecznej
 • działania na rzecz rozwoju przedsiębiorczości, budowania ekosystemu dla biznesu
 • inne (istotne wydarzenia, działania nieujęte w powyższych kryteriach przyczyniające się do rozwoju spójności społecznej i terytorialnej)
   

3. Szpitale, ZOZ-y

 • inwestycje (zrealizowane i planowane)
 • jakość opieki medycznej
 • dostępność usług medycznych
 • dbałość o pacjenta
 • postęp technologiczny 
 • modernizacja podmiotów leczniczych
 • inne (istotne wydarzenia, działania nieujęte w powyższych kryteriach przyczyniające się do rozwoju szpitalnictwa)

 

4. Organizacje pożytku publicznego (NGO), organizacje pozarządowe

 • zaangażowanie społeczne poprzez organizowanie lub wspieranie projektów związanych z kulturą, sportem, edukacją i ekologią
 • budowa i pobudzanie kapitału społecznego
 • stymulacja aktywności społecznej jako animator lokalnych społeczności
 • organizacja wydarzeń charytatywnych, spotkań, koncertów itp.
 • aktywizacja różnych grup społecznych szczególnie tych defaworyzowanych
 • kooperacja z innymi instytucjami, organizacjami
 • upowszechnianie postaw proekologicznych, pobudzających wrażliwość i świadomość ekologiczną
 • wspieranie przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i naukowym przeznaczonych dla dzieci, młodzieży
 • organizacja lub wsparcie działań dla uchodźców z Ukrainy
 • aktywność obywatelska
 • działania wolontariackie i dobroczynne 
   

Nagrody

Statuetka i tytuł Sternik 2022 dla niezawodnych liderów

Pula nagród obejmuje m.in.:

 • profesjonalny film promocyjny
  obraz mówi więcej: koncepcja i realizacja - materiał audiowizualny, który zapewni precyzyjny przekaz o strategii, wartościach, jakimi kieruje się twoja marka, który pozwoli dotrzeć do szerokiego grona odbiorców.
 • kampania reklamowa
  dobrze przygotowany plan rejsu to podstawa: nieszablonowy, dopasowany do twojej grupy docelowej, osadzony w kanałach medialnych odpowiednich dla twoich odbiorców.
 • studia podyplomowe
  na wybranych kierunkach Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Rozwój to droga do sukcesu: nowe kompetencje, nowe możliwości.
 • srebrne monety kolekcjonerskie NBP

 

 

Formularz zgłoszeniowy

Co zrobić, aby przystąpić do konkursu – krok po kroku

1. Opisz swoją historię w dowolnym formacie (plik Word, pliki tekstowe, pdf, prezentacja Power Point, inne)

2. Wypełnij formularz i załącz plik z opisem

3. Zaznacz wymagane zgody i wyślij

Formularz zgłoszeniowy

Wypełnij formularz i wyślij zgłoszenie

Zasady przetwarzania danych osobowych opisane zostały w regulaminie konkursu

Przeczytaj regulamin konkursu


W przypadku problemów z wysłaniem zgłoszenia przez formularz prosimy o przesłanie pliku z opisem oraz zgody na przetwarzanie danych i oświadczenia o prawdziwości danych na e-mail: [email protected]

Zalecaną przeglądarką jest Google Chrome.

Kapituła

Artur Chojecki

wojewoda warmińsko-mazurski

Anna Bułło

dyrektor Regionu Warmińsko-Mazurskiego BGK

Gustaw Marek Brzezin

marszałek województwa warmińsko-mazurskiego

JM prof. UWM dr hab. Jerzy Przyborowski

rektor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego 

Marek Karólewski

prezes Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.

Krzysztof Żochowski

prezes zarządu Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

Kamil Iwankiewicz

dyrektor Oddziału Okręgowego Narodowego Banku Polskiego w Olsztynie

Marcin Chojnowski

członek zarządu WMKB 

Maciej Matera

prezes zarządu Grupy WM Sp. z o.o.

Marek Jarmołowicz

prezes TV Kopernik

Partnerzy

Partnerzy strategiczni:

 

 

 

Partnerzy wspierający:

 

 

 

Patronat medialny:

 

 

 

Media o Sterniku

Sprawdź, co ciekawego w mediach o konkursie Sternik! 

 1. Radio Olsztyn - wywiad z Anną Bułło, dyrektor Regionu Warmińsko-Mazurskiego BGK.
 2. Gazeta Olsztyńska - wywiad z Anetą Biernat, prezesem zarządu firmy Europrofil, laureatem nagrody specjalnej w I edycji konkursu „Sternik. Cała naprzód!”
 3. Gazeta Olsztyńska - wywiad z Anną Bułło, dyrektor Regionu Warmińsko-Mazurskiego BGK.
 4. Radio Plus Olsztyn - wywiad z Anną Bułło, dyrektor Regionu Warmińsko-Mazurskiego BGK.
 5. TV Kopernik -  wywiad z Anną Bułło, dyrektor Regionu Warmińsko-Mazurskiego BGK.
 6. Gazeta Olszyńska - artykuł 
 7. TV Kopernik -  Piotr Harasim rozmawia z Gustawem Markiem Brzezinem - marszałkiem województwa warmińsko-mazurskiego.
 8. Gazeta Olsztyńska - wywiad z Krzysztof Żochowskim, prezesem zarządu Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.
 9. Gazeta Olsztyńska - Michał Bitner: Sternik dodał nam skrzydeł!
 10. Gazeta Olsztyńska - Wspólnie można przetrwać najgorsze burze