Sternik edycja druga

Sternik edycja druga

Sternik to konkurs dla liderów województwa warmińsko-mazurskiego, którzy nieustannie trzymają kurs: kurs na innowacje, kurs na nowe inwestycje, kurs na ekspansję zagraniczną, kurs na zrównoważony rozwój.

Sternik to projekt doceniający firmy, szpitale,  jednostki administracji, które dynamicznie się rozwijają i potrafią wykorzystać dostępne możliwości, aby wypłynąć na szerokie wody. To konkurs dla liderów, którzy „sztormy”  potrafią przekuć w sukcesy. Ideą konkursu jest wyróżnienie organizacji, które planują długoterminowo, dostosowują swój profil działania do zmieniającej się sytuacji geopolitycznej, patrzą za horyzont.  Nie boją się innowacji oraz zmian, jakie niosą ze sobą,  dzięki temu szybciej się rozwijają, zwiększają swą konkurencyjność i nieustająco inspirują.

Celem konkursu jest upowszechnianie i promowanie najlepszych praktyk biznesowych i społecznych.

Udział w konkursie jest bezpłatny.

II edycja konkursu dla firm, jednostek samorządu terytorialnego (JST), jednostek administracji państwowej i szpitali województwa warmińsko-mazurskiego.

O konkursie

II edycja konkursu Sternik rozstrzygnięta! 16 września poznaliśmy laureatów finału.

Dobiliśmy do portu drugiej edycji. 16 września, na gali konkursowej, nagrodziliśmy Sterników regionu.

Zobacz relację z gali

Naszym celem było docenienie tych liderów, którzy obrali kurs na rozwój: kurs na innowacje, na nowe inwestycje, na ekspansję zagraniczną, na zrównoważony rozwój - wykorzystując dostępne możliwości.

Laureaci konkursu to najlepsi z najlepszych. Ideą konkursu jest również budowanie platformy wymiany wiedzy, inspiracji, dobrych praktyk biznesowych i społecznych, z których będą mogli korzystać inni przedsiębiorcy, inne organizacje.

Z całą pewnością możemy stwierdzić, że w województwie wypracowaliśmy mechanizmy budowania odporności i rozwoju przedsiębiorczości w duchu odpowiedzialności społecznej. Mamy powody do dumy!

Laureaci i wyróżnieni

Kategoria Sternik Eksportu:

 • Laureat Nagrody Głównej — W-M Glass Sp. z o.o. 
 • Wyróżnieni: Dramiński S.A., Szynaka-Meble Sp. z o.o., GN-KNIT Building Division Sp. z o.o.

Kategoria Sternik Inwestycji:

 • Laureat Nagrody Głównej — Corab S.A.
 • Wyróżnieni : ERKO Sp. z o.o. Sp.k., Expom S.A. oraz Stowarzyszenie Wielkie Jeziora Mazurskie 2022.

Kategoria Sternik Zielonej Transformacji:

 • Laureat Nagrody Głównej — MPEC Sp. z o.o. w Olsztynie
 • Wyróżnieni: Innox Nova Sp. z o.o. ,P.P.H. Kostrzewa Sp. j. , Szkłoland Sp. z o.o.

Kategoria Sternik Przyjazna Administracja:

 • Laureat Nagrody Głównej — Gmina Miejska Ełk
 • Wyróżnieni: Warmińsko-Mazurska Filharmonia im. Feliksa Nowowiejskiego w Olsztynie, Gmina Miejska Kętrzyn, Gmina Miejska Giżycko.

Kategoria Sternik Odpowiedzialności Społecznej:

 • Laureat Nagrody Głównej — Komenda Chorągwi Warmińsko-Mazurskiej ZHP.
 • Wyróżnieni : Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób z Zespołem Downa "Strzał w 10" w Olsztynie, Fundacja Każdy Ważny, Federacja Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego FOSA.

Kategoria Sternik Ochrony Zdrowia:

 • Laureat Nagrody Głównej —Zespół Opieki Zdrowotnej w Nidzicy.
 • Wyróżnieni: Szpital Psychiatryczny Samodzielny Publiczny ZOZ w Węgorzewie, Pro-Medica w Ełku Sp. z o.o., Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie.

Laureaci Nagrody Specjalnej BGK:

 • Irena Kierzkowska, dyrektor  Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie
 • Krystyna Futyma, dyrektor SP ZOZ MSWIA z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie
 • Krzysztof Kuriata, dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie.
 • Laureat Nagrody Specjalnej za całokształt działalności — Michelin Polska Sp. z.o.o.

Kryteria oceny

Przy ocenie wniosków w poszczególnych kategoriach będziemy brali pod uwagę następujące kryteria:

1. Firmy, spółki komunalne

 • wzrost konkurencyjności
 • nowe zagraniczne inwestycje (zrealizowane i planowane)
 • transformacja w kierunku "Przemysłu 4.0"
 • dbałość o zrównoważony rozwój
 • bezpieczeństwo zatrudnienia
 • dostosowanie do standardów ochrony środowiska, działania proekologiczne, budowanie świadomości wśród pracowników, wprowadzone eco-rozwiązania
 • nowe inwestycje i  ciekawe inicjatywy (zrealizowane i planowane) 
 • niekonwencjonalne rozwiązania, nowatorskie pomysły
 • pozyskanie nowych rynków, nowych nabywców
 • wykorzystanie szans na rynkach zagranicznych
 • transformacja w kierunku niskoemisyjnym przy zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego kraju
 • transformacja sektora ciepłowniczego w kierunku niskoemisyjnym przy zapewnieniu bezpieczeństwa dostaw ciepła
 • działania na rzecz ochrony środowiska, działania proekologiczne, budowanie świadomości wśród pracowników, wprowadzone eco-rozwiązania 
 • modernizacja oraz rozwój ciepłownictwa w obszarze dystrybucji i wytwarzania 
 • zwiększenie wykorzystania OZE i odpadów
 • budowa i rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej
 • rozwój wykorzystania niskoemisyjnych technologii wodorowych
 • inne (istotne wydarzenia, działania nieujęte w powyższych kryteriach przyczyniające się do rozwoju przedsiębiorczości, przemysłu)


2. Samorządy, Administracja 

 • działania rozwojowe i inwestycyjne na rzecz uprzemysłowienia działalności regionu
 • zwiększona ekonomizacja
 • inwestycje (zrealizowane i planowane)
 • niekonwencjonalne rozwiązania
 • zaangażowanie społeczne, wspieranie społeczności lokalnej
 • dostosowanie do standardów ochrony środowiska
 • organizacja wydarzeń kulturalnych, sportowych, edukacyjnych, społecznych dla mieszkańców
 • stymulacja aktywności społecznej
 • działania na rzecz rozwoju przedsiębiorczości, budowania ekosystemu dla biznesu
 • inne (istotne wydarzenia, działania nieujęte w powyższych kryteriach przyczyniające się do rozwoju spójności społecznej i terytorialnej)
   

3. Szpitale, ZOZ-y

 • inwestycje (zrealizowane i planowane)
 • jakość opieki medycznej
 • dostępność usług medycznych
 • dbałość o pacjenta
 • postęp technologiczny 
 • modernizacja podmiotów leczniczych
 • inne (istotne wydarzenia, działania nieujęte w powyższych kryteriach przyczyniające się do rozwoju szpitalnictwa)

 

4. Organizacje pożytku publicznego (NGO), organizacje pozarządowe

 • zaangażowanie społeczne poprzez organizowanie lub wspieranie projektów związanych z kulturą, sportem, edukacją i ekologią
 • budowa i pobudzanie kapitału społecznego
 • stymulacja aktywności społecznej jako animator lokalnych społeczności
 • organizacja wydarzeń charytatywnych, spotkań, koncertów itp.
 • aktywizacja różnych grup społecznych szczególnie tych defaworyzowanych
 • kooperacja z innymi instytucjami, organizacjami
 • upowszechnianie postaw proekologicznych, pobudzających wrażliwość i świadomość ekologiczną
 • wspieranie przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i naukowym przeznaczonych dla dzieci, młodzieży
 • organizacja lub wsparcie działań dla uchodźców z Ukrainy
 • aktywność obywatelska
 • działania wolontariackie i dobroczynne 
   

Nagrody

Statuetka i tytuł Sternik 2022 dla niezawodnych liderów

Pula nagród obejmuje m.in.:

 • profesjonalny film promocyjny
  obraz mówi więcej: koncepcja i realizacja - materiał audiowizualny, który zapewni precyzyjny przekaz o strategii, wartościach, jakimi kieruje się twoja marka, który pozwoli dotrzeć do szerokiego grona odbiorców.
 • kampania reklamowa
  dobrze przygotowany plan rejsu to podstawa: nieszablonowy, dopasowany do twojej grupy docelowej, osadzony w kanałach medialnych odpowiednich dla twoich odbiorców.
 • studia podyplomowe
  na wybranych kierunkach Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Rozwój to droga do sukcesu: nowe kompetencje, nowe możliwości.
 • srebrne monety kolekcjonerskie NBP

 

 

Kapituła

Artur Chojecki

wojewoda warmińsko-mazurski

Anna Bułło

dyrektor Regionu Warmińsko-Mazurskiego BGK

Gustaw Marek Brzezin

marszałek województwa warmińsko-mazurskiego

JM prof. UWM dr hab. Jerzy Przyborowski

rektor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego 

Marek Karólewski

prezes Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.

Krzysztof Żochowski

prezes zarządu Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

Kamil Iwankiewicz

dyrektor Oddziału Okręgowego Narodowego Banku Polskiego w Olsztynie

Marcin Chojnowski

członek zarządu WMKB 

Maciej Matera

prezes zarządu Grupy WM Sp. z o.o.

Marek Jarmołowicz

prezes TV Kopernik

Partnerzy

Partnerzy strategiczni:

 

 

 

Partnerzy wspierający:

 

 

 

Patronat medialny:

 

 

 

Relacja z gali

Zdjęcia: