A A A Wersja kontrastowa
Infolinia 801 598 888, 22 475 8888

Rachunek powierniczy

pdf
 • O produkcie

  W celu zapewnienia bezpieczeństwa rozliczeń pieniężnych z tytułu transakcji określonych w umowach handlowych zawieranych pomiędzy klientem banku a jego kontrahentem, oferujemy otwarcie i prowadzenie rachunku powierniczego z możliwością elastycznego dostosowania postanowień umowy rachunku do indywidualnych warunków i charakteru transakcji.

 • Korzyści
  • zwiększenie wiarygodności stron transakcji jako partnerów handlowych,
  • zabezpieczenie stron transakcji przed niewywiązywaniem się jednej ze stron z warunków umowy handlowej,
  • zapewnienie bezpieczeństwa przepływu środków pieniężnych podczas realizacji transakcji:
   • dla powiernika – realizacja określonych warunków oznaczająca pewność otrzymania zapłaty,
   • dla powierzającego – brak wypłaty środków powiernikowi, w przypadku niespełnienia określonych warunków wynikających z umowy,
  • ochrona przed zajęciem egzekucyjnym środków pieniężnych znajdujących się na rachunku powierniczym,
  • zabezpieczenie środków pieniężnych znajdujących się na rachunku powierniczym przed włączeniem do masy upadłościowej w przypadku ogłoszenia upadłości powiernika.
 • Warunki współpracy
  • dwustronna umowa rachunku – podpisywana pomiędzy powiernikiem i bankiem,
  • rachunek otwierany na czas oznaczony, konieczny do wypełnienia postanowień umowy handlowej,
  • kontrola warunków wypłaty powierzonych środków sprawowana przez bank.
  Dokumenty do pobrania