A A A Wersja kontrastowa
Infolinia 801 598 888, 22 475 8888

Konsolidacja sald

pdf
 • O produkcie

  Konsolidacja sald opiera się na automatycznych transferach środków w ramach ustalonej grupy rachunków. Przeksięgowanie środków między rachunkami podlegającymi konsolidacji, może być realizowane w ustalonych priorytetach, kwotach, okresach i wariantach. Dostępna jest także opcja automatycznego powrotu środków na wyjściowe rachunki.

 • Korzyści
  • poprawa efektywności wykorzystania środków finansowych w firmie/grupie przy minimalizacji zaangażowania w zarządzanie saldami pojedynczych rachunków,
  • ograniczenie efektu rozproszenia środków – minimalizacja kosztów odsetkowych lub wyższy przychód odsetkowy ze skoncentrowania lokowanych nadwyżek,
  • efektywniejsza kontrola i centralizacja przepływów środków zgromadzonych na wielu rachunkach.
 • Warunki współpracy

  W ramach konsolidacji rzeczywistej proponujemy następujące warianty konsolidacji:

  • transfer na podstawie ustalanego harmonogramu – nawet wielokrotnie w ciągu dnia,
  • transfer środków inicjowany powyżej/poniżej określonej kwoty,
  • zerowanie sald wszystkich rachunków,
  • zerowanie sald ujemnych lub dodatnich,
  • opcjonalna dekonsolidacja pozwalająca na automatyczny powrót całej skonsolidowanej lub dowolnie określonej kwoty na rachunki źródłowe w następnym dniu roboczym.