A A A Wersja kontrastowa
Infolinia 801 598 888, 22 475 8888

Karta BGK Visa Officium

pdf
 • O produkcie

  W celu ułatwienia dokonywania płatności z tytułu wydatków służbowych oferujemy kartę płatniczą o odroczonym terminie spłaty (karta typu „charge”). Zapewnia ona możliwość rozliczenia transakcji dokonanych przy jej użyciu raz w miesiącu określonego dnia, łączną kwotą zrealizowanych płatności.

 • Korzyści
  Efektywne zarządzanie środkami na rachunku:
  • odroczenie terminu spłaty kwoty wydatków - do 51 dni nieoprocentowanego kredytu dla transakcji dokonanej kartą,
  • przejrzyste zestawienia transakcji dokonanych kartą w danym cyklu rozliczeniowym,
  • bieżący dostęp do informacji o transakcjach oraz statusach kart za pośrednictwem systemu bgk24.
  Wygoda dokonywania płatności służbowych:
  • karty wyposażone w funkcjonalność płatności zbliżeniowych,
  • limit karty dopasowany do potrzeb użytkownika karty,
  • szeroka akceptowalność karty w międzynarodowej sieci bankomatów i punktach handlowo-usługowych z logo VISA, w tym możliwość płatności:
   • w sposób tradycyjny: umieszczając kartę w terminalu płatniczym/bankomacie lub zbliżeniowo,
   • przez Internet,
   • w urządzeniach mechanicznych (tzw. żelazka), w tym podczas lotu samolotem.
  Bezpieczeństwo środków:
  • karta wyposażona w mikroprocesor (chip) zapewniający bezpieczeństwo transakcji realizowanych w urządzeniach elektronicznych,
  • stosowane silne uwierzytelnienie (3D Secure) przy transakcjach w Internecie.
  Bezpłatne ubezpieczenie karty, chroniące od następstw:
  • nieuprawnionego użycia karty – do 50 EUR przed zastrzeżeniem karty,
  • rabunku gotówki pobranej z bankomatu – do 5 000 PLN.

  Dowiedz się więcej na temat ubezpieczeń kart płatniczych.

 • Zasady współpracy
  Cykl rozliczeniowy, w ramach którego bank zapewnia środki dla przyznanego limitu karty:
   • od 16 dnia każdego miesiąca do 15 dnia miesiąca następnego (dla limitu karty),
   • obciążenie rachunku następuje po upływie 20 dni od zakończenia cyklu rozliczeniowego. 
  Limity:
  • maksymalny limit transakcji dla karty - 40 000 PLN;
  • dzienny limit gotówkowy – 10 000 PLN,
  • dzienny limit łączny transakcji gotówkowych i bezgotówkowych – dostępny limit karty,
  • możliwość ustalenia limitów dziennych (w tym dla transakcji internetowych), na kwotę niższą niż maksymalna określona przez bank,
  • maksymalny limit transakcji zbliżeniowej bez akceptacji PIN - 100 PLN *.

  * ze względów bezpieczeństwa dla wybranych transakcji poniżej kwoty 100 PLN może być wymagana autoryzacja PINem

  Rozliczenia operacji dokonanych za granicą:

  Zastosowany w rozliczeniu kurs VISA można sprawdzić na stronie:

  https://www.visa.pl/wsparcie-visa/konsument/travel-support/exchange-rate-calculator.html

  W przypadku transakcji w EUR, jest tam również informacja o wysokości % marży zastosowanej przez VISA przy przeliczeniu danej transakcji w stosunku do referencyjnego kursu wymiany euro ogłoszonego przez Europejski Bank Centralny (EBC) - wymóg Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/518 z dnia 19 marca 2019 r. (Dz. U. UE. L. z 2019 r. Nr 91, str. 36).

  Bank nie korzysta z opłaty dodatkowej do stosowanego kursu VISA (Enter conversion fee = 0%).

  Opłata interchange:

  Realizując obowiązek wynikający z art. 38a ust. 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz. U. 2019 poz. 659 j.t. ze zm.) informujemy, że opłata interchange dla kart obciążeniowych wynosi 0,3% wartości transakcji, z zastrzeżeniem że dla wybranych rodzajów transakcji opłata interchange może być niższa.

  Szczegółowe informacje o stawkach interchange dostępne są na stronie VISA: www.visa.co.uk/dam/VCOM/regional/ve/unitedkingdom/PDF/fees-and-interchange/2020-april/poland-april-2020.pdf

  Pliki do pobrania: