A A A Wersja kontrastowa
Infolinia 801 598 888, 22 475 8888

Rachunki bankowe

Bank Gospodarstwa Krajowego oferuje pełen zakres rachunków bankowych przeznaczonych dla kompleksowej obsługi obszaru finansów jednostek samorządu terytorialnego.

Oferowane produkty pozwalają na nowoczesne zarządzanie obszarem finansów samorządowych zapewniając jednocześnie bezpieczeństwo i uproszczony dostęp do pozostałej oferty BGK.

Naszym klientom oferujemy następujące rodzaje rachunków bankowych:

Rachunek bieżący

Rachunek rozliczeniowy przeznaczony do obsługi rozliczeń pieniężnych z tytułu bieżącej działalności

Rachunek pomocniczy

Rachunek upraszczający gromadzenie i zarządzanie środkami przeznaczonymi na określony cel

Rachunek walutowy

Rachunek bieżący lub pomocniczy prowadzony w walutach wymienialnych

Rachunek płacowy

Forma rachunku pomocniczego do rozliczeń pieniężnych związanych z obsługą wynagrodzeń

Rachunek powierniczy

Rachunek bankowy do obsługi rozliczeń pieniężnych zgodnie z umową handlową pomiędzy powierzającym i powiernikiem

Rachunek sum depozytowych

Rozwiązanie wspomagające zarządzanie indywidualnymi kwotami depozytów (kaucji, wadiów, poręczeń majątkowych etc.)

W ramach poszczególnych typów rachunków bankowych dostępny jest pełen wachlarz usług powiązanych, które zapewniają przedsiębiorstwom na swobodę dysponowania środkami i nowoczesne rozwiązania automatyzujące procesy zarządzania środkami finansowymi. W naszej ofercie dostępne są następujące usługi dodatkowe:

Rachunek VAT

Karty płatnicze

Wybór kart płatniczych powiązanych z rachunkami

Wyciągi elektroniczne

Automatyczne generowanie wyciągów bankowych

Konsolidacja sald

Rozwiązania automatycznego transferowania środków

Obsługa gotówkowa

Rozwiązania z obszaru zarządzania gotówką

Autoinwestycja

Efektywne wykorzystanie nadwyżek finansowych

Identyfikacja płatności

Automatyczna identyfikacja płatności przychodzących

Usługi rozliczeniowe

Klasyczne dyspozycje płatnicze w ramach rachunków bankowych