Kontrakt Terminowy na Kurs Walutowy (Transakcja FX Forward)

SWAP Walutowy (Transakcja FX Swap)

Opcja Walutowa (typu europejskiego)