Umowa Forward na Stopę Procentową (Transakcja FRA)

Skorzystaj z umowy, która ustali wysokość obowiązującej w przyszłości stopy procentowej.

Transakcja Swap Walutowy na Stopę Procentową (Transakcja CIRS)

Zabezpiecz się przed ryzykiem związanym ze zmianą kursów walutowych i stóp procentowych ze względu na zawierane transakcje lokacyjne lub kredytowe.

Swap na Stopę Procentową (Transakcja IRS)

Sprawdź opcję zabezpieczenia się przed ryzykiem związanym ze zmianą stóp procentowych z tytułu zawieranych transakcji lokacyjnych i kredytowych.