Sprawdź, jak łatwiej możesz zarządzać funduszami samorządów. Oferujemy transakcje kupna i sprzedaży walut, ochronę przed skutkami zmian kursów walutowych oraz produkty, dzięki którym można zarządzać nadwyżkami finansowymi.

Zarządzanie nadwyżkami finansowymi

Zapoznaj się z ofertą lokat, bonów i obligacji skarbowych oraz transakcji BSB (Buy-Sell-Back) czy SBB (Sell- Buy-Back).

Transakcje wymiany walutowej

Zapoznaj się z ofertą transakcji kupna i sprzedaży walut wymienialnych.

Zarządzanie ryzykiem walutowym

Oferta produktów pozwalających zarządzać ryzykiem walutowym – zabezpiecz swój samorząd na wypadek niekorzystnych zmian kursów walut.

Zarządzanie ryzykiem stopy procentowej

Zapoznaj się z ofertą produktów, dzięki którym możesz zabezpieczyć się na wypadek niekorzystnych zmian stóp procentowych. Zadbaj o bieżący i przyszły wynik finansowy swojego samorządu.