A A A Wersja kontrastowa
Infolinia 801 598 888, 22 475 8888

Poręczenia i gwarancje

Pełna oferta produktów poręczeniowych, gwarancji i awali udzielanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego dla jednostek samorządu terytorialnego, spółek komunalnych, podmiotów gospodarczych i leczniczych oraz innych klientów instytucjonalnych.

Gwarancje i poręczenia

Pokrycie zobowiązań finansowych w formie nieodwołalnego zobowiązania banku

Awale

Przejęcie przez bank zobowiązań wekslowych klienta.