A A A Wersja kontrastowa
Infolinia 801 598 888, 22 475 8888

Pakiet dla średnich miast

Fundusz termomodernizacji i remontów

Pomoc finansowa dla realizujących przedsięwzięcia termomodernizacyjne i remontowe oraz wypłata rekompensat dla właścicieli budynków mieszkalnych, w których były lokale kwaterunkowe

Wsparcie budownictwa socjalnego z Funduszu Dopłat

Wsparcia tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych

Program wspierania społecznego budownictwa czynszowego

Wsparcie TBS i spółdzielni mieszkaniowych w rozwoju budownictwa mieszkaniowego

Fundusz municypalny

Współfinansowanie gminnych inwestycji w obszarze nieruchomości

Organizacja emisji obligacji komunalnych

Obsługa procesu zaciągnięcia pożyczki na rynku kapitałowym

Inwestowanie na rynku papierów dłużnych

Inwestowania środków na rynku wtórnym dłużnych papierów wartościowych

Kredyty krótkoterminowe

Produkty wspierające finansowanie działalności bieżącej jednostek samorządowych

Kredyty inwestycyjne

Usługi finansowania projektów inwestycyjnych realizowanych samodzielnie lub współfinansowanych ze środków unijnych

Kredyt na finansowanie projektów unijnych

Oferta finansowania projektów inwestycyjnych wspieranych środkami z budżetu Unii Europejskiej

Kredyt ze środków EBI na finansowanie rozwoju regionalnego

Kredyt ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego na finansowanie rozwoju regionalnego lub lokalnego

Gwarancje i poręczenia

Pokrycie zobowiązań finansowych w formie nieodwołalnego zobowiązania banku

Awale

Przejęcie przez bank zobowiązań wekslowych klienta.

Rachunki bankowe

Produkty wspierające finansowanie działalności bieżącej jednostek samorządowych

Lokaty

Produkty lokacyjne dla jednostek samorządowych

JESSICA 2

Finansowanie inwestycji w Wielkopolsce

Usługi powiernicze

Obsługa rachunków depozytowych dla samorządów

Wykup wierzytelności

Alternatywa dla klasycznej formy finansowania