Rachunek depozytowy (papierów wartościowych)

Obsługą rachunków depozytowych klientów w BGK zajmuje się Zespół Obsługi Operacji Powierniczych. Sprawdź zakres usług.

Funkcja Agenta Emisji i Agenta Płatniczego

Zgodnie z obowiązującą ustawą, obligacje niepubliczne emitowane przez JST oraz podmioty komercyjne podlegają obowiązkowej rejestracji w KDPW, której dokonuje Agent Emisji.