Posiadanie rachunku pomocniczego ułatwia zarządzanie środkami pieniężnymi przeznaczonymi na określone rodzaje rozliczeń (np. z wybranymi kontrahentami) lub wyodrębnienie środków o określonym przeznaczeniu (np. fundusz remontowy).

Rachunek służący do przeprowadzania rozliczeń pieniężnych oraz gromadzenia środków na cel określony przez Posiadacza w umowie rachunku.

Podstawowe cechy rachunku
 • waluta rachunku – PLN lub waluta wymienialna (rachunek walutowy),
 • oprocentowanie rachunku - zmienne,
 • kapitalizacja odsetek - kwartalna,
 • dostępna opcja automatycznego inwestowania środków (Autoinwestycja),
Podstawowe korzyści

Wykorzystanie możliwości rachunków pomocniczych w obszarze działalności finansowej przedsiębiorstw pozwala uzyskanie szeregu korzyści, do których należy zaliczyć:

 • łatwość zarządzania środkami poprzez wyodrębnienie środków na określone rodzaje rozliczeń (np. fundusz remontowy, rozliczenia z wybranymi kontrahentami, obsługa masowych płatności, wypłaty wynagrodzeń, przechowywanie zakupionych walut),
 • możliwość indywidualnego nadawania uprawnień do każdego z kont,
 • możliwość łatwego zarządzania wieloma rachunkami w ramach jednej instalacji systemu bankowości elektronicznej BGK@24 BIZNES, w tym nadawania rachunkom nazw własnych,
 • bezpłatne przelewy między rachunkami,
 • szeroki dostęp do wszystkich funkcji rozliczeniowych rachunku, w tym m.in:
  • dokonywanie przelewów krajowych i zagranicznych,
  • przelewy do ZUS i US,
  • korzystanie z polecenia zapłaty,
  • wykorzystanie zleceń stałych,
 • możliwość skorzystania z indywidualnej oferty dla klientów decydujących się na założenie większej liczby rachunków,
 • możliwość realizacji rozliczeń pieniężnych w formie:
  • bezgotówkowej - za pomocą polecenia przelewu, operacji przy użyciu kart płatniczych oraz przy wykorzystaniu czeków rozrachunkowych,
  • gotówkowej - przy wykorzystaniu czeków gotówkowych oraz poprzez wpłatę i wypłatę gotówki.
Skontaktuj się!

Kontakt

Jesteś zainteresowany ofertą rachunków bankowych? Wypełnij wniosek elektroniczny z prośbą o kontakt lub znajdź najbliższy Region BGK.

Bankowość online

bgk24

Informacje dotyczące bankowości elektronicznej bgk24