Powrót

PIN i bezpieczeństwo kart płatniczych

Korzystanie z kart płatniczych wymaga stosowania zabezpieczenia w postaci kodu PIN (Personal Identification Number - osobisty numer identyfikacyjny). Ze względów bezpieczeństwa kodu tego nie wolno przechowywać razem z kartą ani zapisywać w postaci umożliwiającej innym osobom skojarzenie go z kartą.

Bezpieczeństwo wypłat gotówki z bankomatu

Podczas realizacji transakcji wypłat gotówkowych należy przestrzegać poniższych zasad bezpieczeństwa:

 • Jeśli w pobliżu bankomatu znajdują się osoby nie budzące zaufania, należy zrezygnować z dokonania wypłaty gotówki.
 • Nigdy nie należy korzystać z pomocy innych osób podczas realizacji wypłaty (poza instruktażem ze strony pracownika banku).
 • PIN należy wprowadzać uważnie. Trzy błędne wprowadzenia PIN spowodują zablokowanie karty. W celu jej odblokowania konieczny jest kontakt z oddziałem banku lub podanym wcześniej telefonem dla zastrzeżeń.
 • Po zatwierdzeniu wypłaty w bankomacie, nie należy zwlekać z zabraniem karty i gotówki. W przypadku ich nie odebrania bankomat schowa kartę i gotówkę.
 • Nie należy odchodzić od bankomatu bez odebrania karty i gotówki lub ewentualnie potwierdzenia wykonania wypłaty.
 • W przypadku zatrzymania karty przez bankomat należy skontaktować się z właścicielem bankomatu (adres i telefon powinien znajdować się w widocznym miejscu przy bankomacie). Jeśli właściciel bankomatu odmówi zwrotu karty należy skontaktować się z oddziałem prowadzącym rachunek.
 • Większe kwoty można pobierać w kasach banków, które są oznaczone znakiem VISA (tzw. cash disbursment). Dla kart BGK-VISA Business, BGK-VISA Business Officium wypłaty można dokonać także w przypadku gdy uszkodzeniu ulegnie pasek magnetyczny i nie jest możliwa wypłata z bankomatu.
Bezpieczeństwo transakcji bezgotówkowych

Podczas realizacji transakcji bezgotówkowych (płatność kartą) należy stosować się do przedstawionych poniżej zasad bezpieczeństwa:

 • W czasie dokonywania płatności kartą powinna być ona przez cały czas w zasięgu wzroku użytkownika.
 • W przypadku dokonywania płatności kartą i wprowadzania numeru PIN należy uważać by osoby postronne nie miały możliwości jego podejrzenia.
 • Nie należy podawać informacji na temat karty, a w szczególności:
  • jej numeru,
  • daty ważności,
  • 3-cyfrowego kodu CVV

na stronach internetowych, jeżeli nie jest to związane bezpośrednio z przeprowadzeniem transakcji przy użyciu karty i byłoby to niezgodne z Regulaminem karty.

 • Próby wyłudzenia od Państwa tych informacji powinny być zgłaszane telefonicznie na numer Linii BGK: 0 801 667 655 lub Help Desku BGK: (22) 596 58 88.

Bank Gospodarstwa Krajowego nie ponosi odpowiedzialności za skutki niezastosowania się posiadacza karty lub użytkownika karty do powyższych postanowień.

 

Zachęcamy także do zapoznania się z informacjami przygotowanymi przez Związek Banków Polskich na stronie zbp.pl/dla-konsumentow/bezpieczny-bank/karty-bankowe .

Karty płatnicze – usługa 3D Secure

Najczęściej zadawane pytania

Czym jest 3D Secure?

3D Secure to dodatkowe zabezpieczenie płatności kartami w Internecie. Płacąc za zakupy w internetowych punktach handlowo-usługowych oznaczonych znakiem „Verified by VISA” zostaną Państwo poproszeni o podanie jednorazowego kodu do autoryzacji transakcji zwanego „SMS_kodem”. Kod do autoryzacji będziecie Państwo otrzymywać na zgłoszony w banku numer telefonu komórkowego.

Jakie są korzyści ze stosowania zabezpieczenia 3D Secure?
 • Bezpieczeństwo płatności – 3D Secure to dodatkowa ochrona transakcji przy płatnościach kartą w Internecie. Płacąc kartą w internetowych punktach handlowo-usługowych otrzymujecie Państwo SMS ze szczegółami transakcji oraz jednorazowy kod do akceptacji transakcji. W przypadku wątpliwości można zrezygnować z transakcji, a w przypadku błędnie podanego kodu transakcja nie dojdzie do skutku.
 • Prosto i wygodnie – usługa zostanie aktywowana automatycznie. Należy jedynie pamiętać, aby bank posiadał Państwa aktualny numer telefonu komórkowego.
 • Bezkosztowo – bank nie pobiera opłat za aktywację oraz korzystanie z usługi.
Jak przebiega transakcja?
 1. Wybranie formy płatności: karta płatnicza.
  Dokonując zakupów w internetowym punkcie handlowo-usługowym oznaczonym znakiem „Verified by VISA” należy wybrać formę płatności: karta płatnicza.
 2. Podanie danych wymaganych przez sklep.
  Wybierając formę płatności karta płatnicza, należy podać dane, o które prosi sklep.
 3. Weryfikacja poprawności danych, akceptacja
  Na numer telefonu komórkowego zarejestrowany w banku, zostanie wysłany SMS z kodem 3D Secure, który będzie zawierał również szczegóły transakcji umożliwiające jej identyfikacje. Otrzymanym kodem należy zaakceptować płatność.
W jaki sposób nastąpi aktywowanie usługi?

3D Secure zostanie aktywowana automatycznie dla wszystkich kart płatniczych dostępnych w ofercie Banku Gospodarstwa Krajowego.

Jedynym warunkiem prawidłowej realizacji transakcji przy zastosowaniu 3DSecure jest posiadanie przez Bank Gospodarstwa Krajowego aktualnego numeru telefonu komórkowego Użytkownika karty, na który będą wysyłane SMSy z jednorazowymi kodami autoryzującymi płatność.

Czy możliwe jest wyłączenie 3D Secure?

Nie ma możliwości wyłączenia usługi 3D Secure. Bank udostępnia ją dla wszystkich kart płatniczych dostępnych w ofercie banku.

Czy usługa 3D Secure jest płatna?

Bank wdraża usługę dla wszystkich kart płatniczych będących w ofercie Banku Gospodarstwa Krajowego i nie pobiera dodatkowych opłat związanych z aktywacją i korzystaniem z usługi.

Czy możliwe jest wykonywanie płatności bez autoryzacji kodem 3D Secure?

Zapytanie do banku o dodatkową autoryzację kodem 3D Secure wymagane jest zawsze w internetowych punktach handlowo-usługowych (akceptantów) oznaczonych znakiem „Verified by VISA”.

U akceptantów nie stosujących zabezpieczenia 3D Secure płatność realizowana jest w dotychczasowy sposób z użyciem danych na karcie (z zastosowaniem kodu CVC2/CVV2 – trzycyfrowy numer zawarty na rewersie karty).

Na jaki numer telefonu Bank będzie wysyłał kody 3D Secure?

Kody 3D Secure, zwane również SMS_kodami, będą przesyłane przez bank na numer telefonu komórkowego Użytkownika karty zarejestrowany w banku.

Prosimy pamiętać o konieczności aktualizacji w banku numeru telefonu.

Czy można zapłacić kartą w internetowym punkcie handlowo-usługowym, który nie wdrożył 3D Secure?

Tak. Sklepy internetowe, które nie są oznaczone znakiem „Verified by VISA” realizują płatność kartą z użyciem danych na kacie (kod CVC2/CVV2 – trzycyfrowy numer zawarty na rewersie karty).

Jak można odblokować usługę 3D Secure?

Jeśli podczas potwierdzania płatności zostanie trzykrotnie wprowadzony błędny kod SMS, usługa 3D Secure zostanie zablokowana. Aby odblokować usługę konieczne jest złożenie w banku przez Posiadacza karty pisemnej dyspozycji.