Powrót

PIN i bezpieczeństwo kart płatniczych

Korzystanie z kart płatniczych wymaga stosowania zabezpieczenia w postaci kodu PIN (Personal Identification Number - osobisty numer identyfikacyjny). Ze względów bezpieczeństwa kodu tego nie wolno przechowywać razem z kartą ani zapisywać w postaci umożliwiającej innym osobom skojarzenie go z kartą.

Bezpieczeństwo wypłat gotówki z bankomatu

Podczas realizacji transakcji wypłat gotówkowych należy przestrzegać poniższych zasad bezpieczeństwa:

 • Jeśli w pobliżu bankomatu znajdują się osoby nie budzące zaufania, należy zrezygnować z dokonania wypłaty gotówki.
 • Nigdy nie należy korzystać z pomocy innych osób podczas realizacji wypłaty (poza instruktażem ze strony pracownika banku).
 • PIN należy wprowadzać uważnie. Trzy błędne wprowadzenia PIN spowodują zablokowanie karty. W celu jej odblokowania konieczny jest kontakt z oddziałem banku lub podanym wcześniej telefonem dla zastrzeżeń.
 • Po zatwierdzeniu wypłaty w bankomacie, nie należy zwlekać z zabraniem karty i gotówki. W przypadku ich nie odebrania bankomat schowa kartę i gotówkę.
 • Nie należy odchodzić od bankomatu bez odebrania karty i gotówki lub ewentualnie potwierdzenia wykonania wypłaty.
 • W przypadku zatrzymania karty przez bankomat należy skontaktować się z właścicielem bankomatu (adres i telefon powinien znajdować się w widocznym miejscu przy bankomacie). Jeśli właściciel bankomatu odmówi zwrotu karty należy skontaktować się z oddziałem prowadzącym rachunek.
 • Większe kwoty można pobierać w kasach banków, które są oznaczone znakiem VISA (tzw. cash disbursment). Dla kart BGK-VISA Business, BGK-VISA Business Officium wypłaty można dokonać także w przypadku gdy uszkodzeniu ulegnie pasek magnetyczny i nie jest możliwa wypłata z bankomatu.
Bezpieczeństwo transakcji bezgotówkowych

Podczas realizacji transakcji bezgotówkowych (płatność kartą) należy stosować się do przedstawionych poniżej zasad bezpieczeństwa:

 • W czasie dokonywania płatności kartą powinna być ona przez cały czas w zasięgu wzroku użytkownika.
 • W przypadku dokonywania płatności kartą i wprowadzania numeru PIN należy uważać by osoby postronne nie miały możliwości jego podejrzenia.
 • Nie należy podawać informacji na temat karty, a w szczególności:
  • jej numeru,
  • daty ważności,
  • 3-cyfrowego kodu CVV

na stronach internetowych, jeżeli nie jest to związane bezpośrednio z przeprowadzeniem transakcji przy użyciu karty i byłoby to niezgodne z Regulaminem karty.

 • Próby wyłudzenia od Państwa tych informacji powinny być zgłaszane telefonicznie na numer Linii BGK: 0 801 667 655 lub Help Desku BGK: (22) 596 58 88.

Bank Gospodarstwa Krajowego nie ponosi odpowiedzialności za skutki niezastosowania się posiadacza karty lub użytkownika karty do powyższych postanowień.

 

Zachęcamy także do zapoznania się z informacjami przygotowanymi przez Związek Banków Polskich na stronie zbp.pl/dla-konsumentow/bezpieczny-bank/karty-bankowe .

Karty płatnicze – usługa 3D Secure

Najczęściej zadawane pytania

3D Secure to dodatkowe zabezpieczenie płatności kartami w Internecie. Płacąc za zakupy w internetowych punktach handlowo-usługowych oznaczonych znakiem „Verified by VISA” zostaną Państwo poproszeni o podanie jednorazowego kodu do autoryzacji transakcji zwanego „SMS_kodem”. Kod do autoryzacji będziecie Państwo otrzymywać na zgłoszony w banku numer telefonu komórkowego.

 • Bezpieczeństwo płatności – 3D Secure to dodatkowa ochrona transakcji przy płatnościach kartą w Internecie. Płacąc kartą w internetowych punktach handlowo-usługowych otrzymujecie Państwo SMS ze szczegółami transakcji oraz jednorazowy kod do akceptacji transakcji. W przypadku wątpliwości można zrezygnować z transakcji, a w przypadku błędnie podanego kodu transakcja nie dojdzie do skutku.
 • Prosto i wygodnie – usługa zostanie aktywowana automatycznie. Należy jedynie pamiętać, aby bank posiadał Państwa aktualny numer telefonu komórkowego.
 • Bezkosztowo – bank nie pobiera opłat za aktywację oraz korzystanie z usługi.
 1. Wybranie formy płatności: karta płatnicza.
  Dokonując zakupów w internetowym punkcie handlowo-usługowym oznaczonym znakiem „Verified by VISA” należy wybrać formę płatności: karta płatnicza.
 2. Podanie danych wymaganych przez sklep.
  Wybierając formę płatności karta płatnicza, należy podać dane, o które prosi sklep.
 3. Weryfikacja poprawności danych, akceptacja
  Na numer telefonu komórkowego zarejestrowany w banku, zostanie wysłany SMS z kodem 3D Secure, który będzie zawierał również szczegóły transakcji umożliwiające jej identyfikacje. Otrzymanym kodem należy zaakceptować płatność.

3D Secure zostanie aktywowana automatycznie dla wszystkich kart płatniczych dostępnych w ofercie Banku Gospodarstwa Krajowego.

Jedynym warunkiem prawidłowej realizacji transakcji przy zastosowaniu 3DSecure jest posiadanie przez Bank Gospodarstwa Krajowego aktualnego numeru telefonu komórkowego Użytkownika karty, na który będą wysyłane SMSy z jednorazowymi kodami autoryzującymi płatność.

Nie ma możliwości wyłączenia usługi 3D Secure. Bank udostępnia ją dla wszystkich kart płatniczych dostępnych w ofercie banku.

Bank wdraża usługę dla wszystkich kart płatniczych będących w ofercie Banku Gospodarstwa Krajowego i nie pobiera dodatkowych opłat związanych z aktywacją i korzystaniem z usługi.

Zapytanie do banku o dodatkową autoryzację kodem 3D Secure wymagane jest zawsze w internetowych punktach handlowo-usługowych (akceptantów) oznaczonych znakiem „Verified by VISA”.

U akceptantów nie stosujących zabezpieczenia 3D Secure płatność realizowana jest w dotychczasowy sposób z użyciem danych na karcie (z zastosowaniem kodu CVC2/CVV2 – trzycyfrowy numer zawarty na rewersie karty).

Kody 3D Secure, zwane również SMS_kodami, będą przesyłane przez bank na numer telefonu komórkowego Użytkownika karty zarejestrowany w banku.

Prosimy pamiętać o konieczności aktualizacji w banku numeru telefonu.

Tak. Sklepy internetowe, które nie są oznaczone znakiem „Verified by VISA” realizują płatność kartą z użyciem danych na kacie (kod CVC2/CVV2 – trzycyfrowy numer zawarty na rewersie karty).

Jeśli podczas potwierdzania płatności zostanie trzykrotnie wprowadzony błędny kod SMS, usługa 3D Secure zostanie zablokowana. Aby odblokować usługę konieczne jest złożenie w banku przez Posiadacza karty pisemnej dyspozycji.