A A A Wersja kontrastowa
BGK Linia 801 598 888, 22 599 8888

Obligacje

Dla samorządów i sektora komunalnego Bank Gospodarstwa Krajowego oferuje następujące usługi emisyjno-inwestycyjne:

Organizacja emisji obligacji komunalnych

Obsługa procesu zaciągnięcia pożyczki na rynku kapitałowym

Inwestowanie na rynku papierów dłużnych

Inwestowania środków na rynku wtórnym dłużnych papierów wartościowych

Profesjonalne doradztwo

Usługi doradcze oferowane są dla podmiotów sektora komunalnego w celu optymalizacji korzyści, związanych z obsługą przez BGK finansowania ich rozwoju. Bank Gospodarstwa Krajowego oferuje usługi doradztwa i pośrednictwa finansowego na rynku kapitałowym.

Dokumenty do pobrania