Powrót

Kredyt PIB (kredyt na przedsięwzięcie inwestycyjno-budowlane, wspierający budownictwo mieszkaniowe w realizacji programów rządowych popierania budownictwa mieszkaniowego)

Obsługa kredytów na przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlane udzielanych do 2009 r. oraz wyodrębnianie na własność mieszkań wybudowanych przy wykorzystaniu tych kredytów.

Dla kogo?
Samorządy, podmioty rynku mieszkaniowego
Na co?
Przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlane
Czym jest kredyt PIB?

Kredyty na przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlane (PIB) udzielane były towarzystwom budownictwa społecznego i spółdzielniom mieszkaniowym z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego, który istniał do 2009 r. Obecnie administrujemy portfelem udzielonych kredytów, prowadzimy monitoring wartości ich zabezpieczeń prawnych i na bieżąco obsługujemy kredytobiorców. Nie przyjmujemy nowych wniosków o udzielenie kredytu PIB.

 

Wyodrębnianie mieszkań na własność

Warto wiedzieć! Lokale mieszkalne wybudowane przy wykorzystaniu kredytu PIB ze środków byłego KFM (lub po 30 czerwca 2009 r. ze środków własnych banku) mogą być wyodrębniane na własność. Taką możliwość wprowadziła ustawa z 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.

 

BGK obsługuje proces wyodrębniania na własność lokali mieszkalnych wybudowanych z wykorzystaniem kredytów, o które wnioskowano do BGK do 30 września 2009 r.  

Ze względu na specyfikę prawno-finansową spółdzielczości mieszkaniowej obowiązują odrębne rozwiązania dla:

  • użytkowników spółdzielczych mieszkań lokatorskich, którzy chcą wyodrębnić lokal na własność
  • najemców lokali mieszkalnych w zasobach TBS lub spółdzielni mieszkaniowych.

 

Szczegółowy opis procesu wyodrębniania na własność lokali mieszkalnych znajdziesz w plikach do pobrania:

Schemat procesu wyodrębnienia na własność lokalu mieszkalnego, do którego zostało ustanowione spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu

Schemat procesu wyodrębnienia na własność lokalu mieszkalnego wybudowanego na wynajem 

 

Warto wiedzieć! Spłaty zobowiązań kredytowych, wymagane przy wyodrębnianiu lokali, pomniejszają zadłużenie kredytobiorców. Spłaty przypadającej na dany lokal mieszkalny części umorzenia kredytu lub ewentualnej nadwyżki między środkami uzyskanymi ze sprzedaży lokalu mieszkalnego a kwotą zobowiązań przypadających na ten lokal i wskaźnika kosztów własnych kredytobiorcy w kosztach realizacji przedsięwzięcia podlegają spłacie do Funduszu Dopłat w BGK.

 

Obecnie administrujemy portfelem udzielonych kredytów PIB i nie przyjmujemy nowych wniosków o udzielenie tego kredytu.

Jeżeli jesteś kredytobiorcą (TBS/spółdzielnia mieszkaniowa) zainteresowanym wyodrębnieniem na własność lokalu mieszkalnego wybudowanego z wykorzystaniem kredytu PIB, skontaktuj się z Departamentem Kredytowych Programów Mieszkaniowych

 

Wybierz placówkę w swoim regionie:

  • Placówka DKPM w Białymstoku ul. Świętojańska 12a, tel: 0-85 748 5254, email: dbs@bgk.pl 
  • Placówka DKPM w Gdańsku ul. Grunwaldzka 411, budynek ALCHEMIA – AURUM, tel: +48 22 475 1141, email: dbs@bgk.pl 
  • Placówka DKPM w Krakowie ul. Promienistych 1, tel: 0-22 475 1481, 0-22 475 1484, email: dbs@bgk.pl 
  • Placówka DKPM w Poznaniu ul. Składowa 5, tel: 0-61 885 3108, email: dbs@bgk.pl 
  • Placówka DKPM w Szczecinie ul. Tkacka 4, tel: 0-91 485 0432, email: dbs@bgk.pl 
  • Placówka DKPM w Toruniu ul. Grudziądzka 1,3, tel: 0-22 475 2343, 0-22 475 2341, email: dbs@bgk.pl 
  • Placówka DKPM w Warszawie al. Jerozolimskie 7, tel: 0-22 522-9265, 0-22 522 9321, 0-22 522 9296, 0-22 522 9246 email: dbs@bgk.pl 
  • Placówka DKPM we Wrocławiu ul. Malarska 26, tel: 0-71 388 4212, 0-71 388 4214, email: dbs@bgk.pl