Premia remontowa z Funduszu Termomodernizacji i Remontów

Pomoc finansowa dla inwestorów realizujących przedsięwzięcia remontowe.

Premia termomodernizacyjna z Funduszu Termomodernizacji i Remontów

Pomoc finansowa dla inwestorów realizujących przedsięwzięcia termomodernizacyjne.

Pożyczka na termomodernizację z projektu Jeremie 2 dla województwa łódzkiego

Wykorzystaj finansowanie ze środków unijnych na przedsięwzięcia ukierunkowane na wsparcie inwestycji w zakresie głębokiej modernizacji energetycznej.

Bezzwrotne wsparcie budownictwa z Funduszu Dopłat

Produkt mający na celu zwiększenie zasobu lokali mieszkalnych oraz lokali i pomieszczeń z zakresu pomocy społecznej, służących zaspokajaniu potrzeb osób o niskich i przeciętnych dochodach.  

Pożyczka z Funduszu Dostępności

Preferencyjne pożyczki na likwidację barier architektonicznych, w celu zapewnienia dostępności budynków dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Kredyt preferencyjny SBC

Preferencyjne finansowanie inwestycji mieszkaniowych realizowanych przez Towarzystwa Budownictwa Społecznego (TBS-y), spółki gminne i spółdzielnie mieszkaniowe.

Kredyt budowlany

Skorzystaj z finansowania na realizację inwestycji mieszkaniowych.

Dopłaty do czynszu z Funduszu Dopłat - program Mieszkanie na Start

Dopłaty do czynszu dla wynajmujących mieszkania.

Kredyt PIB (kredyt na przedsięwzięcie inwestycyjno-budowlane, wspierający budownictwo mieszkaniowe w realizacji programów rządowych popierania budownictwa mieszkaniowego)

Administrowanie portfelem kredytów udzielonych na podstawie wniosków złożonych w Banku do 30 września 2009 r.

Kredyt na usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Skorzystaj z preferencyjnych warunków kredytu na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

Rządowy Fundusz Rozwoju Mieszkalnictwa

Celem Funduszu jest poprawa dostępności mieszkań poprzez pobudzenie nowych inwestycji mieszkaniowych na rynku mieszkań budowanych z przeznaczeniem na wynajem przez Społeczne Inicjatywy Mieszkaniowe (SIM).