A A A Wersja kontrastowa
Infolinia 801 598 888, 22 475 8888

Kredyt w rachunku kredytowym

pdf
 • O produkcie

  Elastyczna forma kredytowania działalności bieżącej i przejściowych deficytów budżetowych jednostek samorządu terytorialnego.

 • Szczegóły oferty
  Przeznaczenie kredytu – cel finansowania

  Środki pochodzące z kredytu obrotowego w rachunku kredytowym mogą być przeznaczone na:

  • pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostek samorządu terytorialnego, a w szczególności:
   • finansowanie bieżących zobowiązań samorządu,
   • spłatę istniejącego krótkoterminowego zadłużenia w innym banku lub BGK;
  • finansowanie planowanego deficytu budżetu samorządowego;
  • spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów;  
  • refinansowanie wydatków poniesionych w roku budżetowym, w którym jednostka samorządowa ubiega się o kredyt;
  • finansowanie innych wydatków.
  Wypłata środków

  Uruchomienie kredytu obrotowego może zostać dokonane w formie:

  • nieodnawialnej linii kredytowej wypłacanej jednorazowo lub w transzach;
  • odnawialnej linii kredytowej dającej możliwość wielokrotnego wykorzystania powierzonych środków w ramach przyznanego limitu kredytowego.

  Istnieje możliwość udzielenia przez BGK karencji w spłacie kapitału kredytu oraz odsetek.

  Waluta kredytu

  Kredyt obrotowy w rachunku bieżącym dla jednostek samorządu terytorialnego udzielany jest wyłącznie w złotych polskich.

  Oprocentowanie

  Oprocentowanie kredytu oparte jest o stawki rynkowe i marżę banku ustalaną indywidualnie.

  Okres kredytowania

  Okres spłaty kredytu obrotowego w rachunku bieżącym uzależniony jest od celu, na jaki przeznaczone jest finansowanie, i standardowo wynosi:

  • do 12 miesięcy – w przypadku przeznaczenia środków kredytowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego samorządu – kredyt podlega spłacie w tym samym roku budżetowym, w którym został udzielony,
  • do 36 miesięcy - w przypadku pozostałych celów.

  W uzasadnionych przypadkach bank może udzielić kredytu obrotowego w rachunku kredytowym na okres dłuższy.

 • Warunki współpracy
  Warunki udzielenia kredytu

  Uzyskanie kredytu związane jest z koniecznością spełnienia przez stronę wnioskującą następujących warunków:

  • posiadanie przez Wnioskodawcę zdolności kredytowej oraz
  • ustanowienie prawnego zabezpieczenia spłaty kredytu.