A A A Wersja kontrastowa
Infolinia 801 598 888, 22 475 8888

Kredyt dla podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych

pdf
 • O produkcie

  Oferujemy finansowanie obrotowe w rachunku kredytowym przeznaczone na regulowanie bieżących płatności za nabywane produkty i usługi lub regulowanie innych zobowiązań związanych z prowadzoną działalnością.

 • Korzyści
  • pełne dostosowanie do trybu rozliczeń z NFZ,
  • uproszczone formalności związane z obsługą kredytu.
  Finansowanie kredytem obrotowym pod kontrakt z NFZ pozwala na:
  • zabezpieczenie ciągłości działalności operacyjnej,
  • ograniczenie kosztów finansowych dzięki możliwości rezygnacji lub ograniczenia innych krótkoterminowych form finansowania, charakteryzujących się istotnie wyższym poziomem oprocentowania,
  • poprawa wizerunku w oczach kontrahentów z uwagi na możliwość bieżącego regulowania swoich zobowiązań,
  • poprawa płynności finansowej i zwiększenie wiarygodności kredytowej.
  Kredyt obrotowy pod kontrakt z NFZ w BGK to:
  • odnawialny charakter limitu – każda spłata całości lub części wykorzystanego kredytu powoduje jego odnowienie i możliwość wielokrotnego wykorzystania do kwoty obowiązującego limitu,
  • możliwość przedłużenia limitu na kolejne okresy bez konieczności spłaty zadłużenia,
  • wygodna forma zabezpieczenia w postaci cesji wierzytelności z kontraktu zawartego z NFZ,
  • brak konieczności przedstawiania dodatkowych zabezpieczeń (np. rzeczowych lub poręczenia organu założycielskiego).
 • Warunki współpracy
  • posiadanie w BGK rachunku bieżącego lub pomocniczego i przeprowadzanie przez ten rachunek obrotów w wysokości odpowiadającej kwocie przyznanego limitu,
  • posiadanie umów zawartych z NFZ o minimalnej wartości 2,5 mln zł.