A A A Wersja kontrastowa
Infolinia 801 598 888, 22 475 8888

Kredyty obrotowe

Finansowanie krótkoterminowe w BGK pozwala na poprawę bieżących parametrów płynności dzięki możliwości finansowania bieżących zobowiązań lub spłatę zadłużenia wobec innych banków.

Kredyt obrotowy w rachunku bieżącym

Kredyt odnawialny przeznaczany na cele związane z finansowaniem deficytu budżetowego samorządu

Kredyt obrotowy w rachunku kredytowym

Jednorazowy kredyt krótkoterminowy przeznaczany na cele związane z finansowaniem deficytu budżetowego samorządu