A A A Wersja kontrastowa
Infolinia 801 598 888, 22 475 8888

Kredyt ze środków EBI na finansowanie rozwoju regionalnego

pdf
 • O produkcie

  Oferujemy finansowanie rozwoju lokalnego i regionalnego w ramach kredytu inwestycyjnego ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI), którego zastosowanie pozwala na obniżenie kosztów kredytu.

  Finansowanie inwestycji środkami EBI można łączyć z dotacjami unijnymi i innymi kredytami udzielanymi przez BGK.

  Umowa podpisywana jest wyłącznie z BGK.

 • Korzyści
  • preferencyjne warunki cenowe w porównaniu z ofertą standardową,
  • możliwość łączenia kredytu z innymi preferencyjnymi formami finansowania.
  Finansowanie kredytem inwestycyjnym ze środków EBI pozwala na:
  • realizację ważnych dla społeczności lokalnych przedsięwzięć inwestycyjnych przyczyniających się do zmniejszenia luki infrastrukturalnej (np. budowa dróg, sieci wodno-kanalizacyjnych, placówek edukacyjnych, budowa i modernizacja placówek ochrony zdrowia),
  • realizację inwestycji innowacyjnych i przedsięwzięć przyczyniających się do rozwoju gospodarki opartej na wiedzy i wspierających długookresową konkurencyjność gospodarki europejskiej.
  Finansowanie środkami EBI w BGK to oprócz niższej ceny:
  • odroczenie spłaty kapitału do czasu zakończenia inwestycji i uzyskania odpowiednich przychodów,
  • długi okres kredytowania dostosowany do specyfiki inwestycji,
  • wysoka kwota kredytu,
  • pewność długoterminowej i stabilnej współpracy z polskim bankiem, którego misją jest wspieranie rozwoju społeczno-gospodarczego Polski.
 • Warunki współpracy
  • łączny koszt inwestycji nie może być niższy niż równowartość 40 tys. EUR i nie może przekraczać równowartości 25 mln EUR,
  • zaangażowanie środków EBI nie może przekraczać 50% wartości przedsięwzięcia.
  Finansowaniu środkami EBI nie podlega w szczególności:
  • refinansowanie kredytów,
  • zakup nieruchomości na sprzedaż lub wynajem.