A A A Wersja kontrastowa
Infolinia 801 598 888, 22 475 8888

Kredyt na finansowanie projektów unijnych

pdf
 • O produkcie

  Kredyt inwestycyjny jest przeznaczony na finansowanie Projektów realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego i wspieranych środkami z budżetu Unii Europejskiej.

 • Szczegóły oferty
  Przeznaczenie kredytu

  Kredyt inwestycyjny dopuszcza możliwość finansowania wydatków związanych z:

  • kosztami kwalifikowanymi projektu podlegających dofinansowaniu,
  • kosztami kwalifikowanymi nie objętymi dofinansowaniem,
  • kosztami niekwalifikowanymi projektu.

  Środki pochodzące z kredytu mogą być wykorzystane jako:

  • finansowanie pomostowe,
  • finansowanie uzupełniające.
  Waluta kredytu

  Kredyt inwestycyjny udzielany jest w złotych polskich.

  Oprocentowanie

  Oprocentowanie kredytu oparte jest o stawki rynkowe i marżę banku ustalaną indywidualnie.

  Udział własny

  Kredyt inwestycyjny umożliwia finansowanie przez bank do 100% kosztów finansowanego przedsięwzięcia.

  Okres kredytowania

  Standardowy okres kredytowania wynosi do 10 lat. W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość wydłużenia okresu kredytowania.

   

  Istnieje możliwość udzielenia przez BGK karencji w spłacie kapitału kredytu oraz odsetek.

 • Warunki współpracy
  Warunki udzielenia kredytu

  Uzyskanie kredytu związane jest z koniecznością spełnienia przez stronę wnioskującą następujących warunków:

  • posiadanie zdolności kredytowej,
  • ustanowienie prawnego zabezpieczenia spłaty kredytu,
  • w przypadku, gdy wnioskodawca deklaruje udział własny w finansowaniu przedsięwzięcia, udokumentowanie posiadania wkładu własnego w kredytowanym przedsięwzięciu.